Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideCzech

New strings to translate 19 hours ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideCzech

Resource update 19 hours ago
You can define a range of cells in a spreadsheet to use as a database. Each row in this database range corresponds to a database record and each cell in a row corresponds to a database field. You can sort, group, search, and perform calculations on the range as you would in a database.
Oblast buněk v sešitu může být používána jako databáze. Každá řádka oblasti odpovídá databázovému záznamu a každá buňka v řádce databázovému poli. Databázovou oblast je možné třířadit, seskupovat, hledat v ní a provádět nad ní výpočty stejně jako s opravdovou databází.
13 days ago
Committed changes a month ago
The reference must be enclosed in single quotes, and the one single quote inside the name must be doubled: <literal>'This year''s sheet'.A1</literal>
Odkaz je potřeba dát do jednoduchých uvozovek a uvozovku v názvu je nutné zdvojit:<literal>'List roku ''99'.A1</literal>
a month ago
For example, you want to reference the <literal>cell A1</literal> on a sheet named <literal>This year's sheet</literal>.
Např. chcete odkázat na <literal>buňku A1</literal> na listu s názvem <literal>List roku '99</literal>.
a month ago
In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes <literal>'</literal> when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).
Pokud název listu obsahuje jiné znaky než písmena, číslice a podtržítko, je nutné jej v odkazech na buňky uzavřít do jednoduchých uvozovek <literal>'</literal>. Uvozovku obsaženou ve jméně je potřeba zdvojit (napsat dvě jednoduché uvozovky).
a month ago
Referencing Sheet Names with Special Characters
Odkazování na názvy listů se speciálními znaky
a month ago
You can set a prefix for the names of new sheets you create. Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME Calc - Defaults</menuitem> and enter the prefix name in <emph>Prefix name for new worksheet</emph>.
Pro názvy nově vytvářených listů můžete nastavit předponu. Zvolte <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Předvolby</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Nástroje - Možnosti</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME Calc - Výchozí nastavení</menuitem> a zadejte název předponu v poli <emph>Předpona pro název nových listů</emph>.
a month ago
Using a Default Prefix for Sheet Names
Použití výchozí předpony pro názvy listů
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,507 24,084 192,073
Translated 98% 1,486 23,476 187,929
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 6 31 855

Last activity

Last change Jan. 2, 2021, 1:50 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity