Translation status

194 Strings 86% Translate
1,809 Words 91%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 337 5,022 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 54 251 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 14 240 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 9 61 11 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 57 1,152 7 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 23 75 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 56 294 2 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 174 2,340 15 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 208 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 15 68 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 9 30 2 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 802 9,282 2 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 29 227 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 207 2,559 128 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 216 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 24 350 3 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 12 157 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 70 1,288 21 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 58 6 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 42 20 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 11 64 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 16 244 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 17 88 37 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 47 330 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 201 5,665 33 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 10 204 6 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 11 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 204 2,703 151 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 151 2,433 24 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 996 10,257 6 1 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 341 2,513 12 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 31 486 10 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 39 365 12 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 16 70 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 257 3,189 8 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 11 102 2 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 5 37 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 904 10,703 70 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 30 683 1 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 40 344 38 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/04Dutch

New string to translate 7 months ago
None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/scalc/04Dutch

Resource update 7 months ago
None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/scalc/04Dutch

Resource update 11 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/scalc/04Dutch

Committed changes a year ago
Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.
Verplaatst de cursor naar links naar het begin en einde van celblokken met gegevens. Als de cel links van de cursor leeg is of de cel met cursor leeg is, wordt de cursor in rij naar links verplaatst naar de volgende cel met inhoud. Als de rij links van de cursor leeg is, wordt de cursor verplaatst naar de eerste cel in de rij.
a year ago
Selects all cells of the range created by the cursor movements using the Ctrl+Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.
Selecteert alle cellen van het bereik dat door de cursorbewegingen is gemaakt met behulp van de toetsencombinaties Ctrl + Pijlen. Indien gebruikt om rijen en kolommen samen te selecteren, wordt een rechthoekig celbereik geselecteerd.
a year ago
Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.
Verplaatst de cursor naar beneden naar het begin en einde van celblokken met gegevens. Als de cel onder de cursor leeg is of de cursor in een lege cel staat, gaat de cursor omlaag naar de volgende cel die gegevens bevat. Als de kolom onder de cursor leeg is, gaat de cursor omlaag naar de laatste cel in de kolom.
a year ago
Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.
Verplaatst de cursor omhoog naar het begin en einde van celblokken met gegevens. Als de cel boven de cursor leeg is of als de cursor zich in een lege cel bevindt, gaat de cursor naar het einde van het volgende celblok met gegevens. Als de kolom boven de cursor leeg is, gaat de cursor omhoog naar de eerste cel in de kolom.
a year ago
Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.
Verplaatst de cursor naar rechts naar het begin en einde van celblokken met inhoud. Als de cel rechts van de cursor leeg is of de cursor in een lege cel staat, gaat de cursor naar rechts naar de volgende cel die gegevens bevat. Als de rij rechts van de cursor leeg is, wordt de cursor naar de laatste cel in de rij verplaatst.
a year ago
New contributor a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 194 1,809 18,260
Translated 86% 168 1,653 15,503
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 2 72 751

Last activity

Last change Aug. 30, 2019, 6:31 a.m.
Last author kees538

Activity in last 30 days

Activity in last year