Translation status

4,740 Strings 4% Translate
41,436 Words 4%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 35 544 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 30 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 156 1,662 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 125 1,480 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 56 491 16 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 38 154 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 77 464 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 669 10,138 74 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 159 1,927 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 98% 2 5 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 24 350 3 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 8 150 11 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 48 339 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 920 13,693 4 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 4 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 26 258 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 10 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 695 8,041 91 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 172 2,657 44 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 75 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 749 8,584 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 16 70 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 354 4,016 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 3,676 37,996 12 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 50 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
Examples for variable identifiers:
Kintamųjų identifikatorių pavyzdžiai:
2 hours ago
A variable name can consist of a maximum of 255 characters. The first character of a variable name <emph>must</emph> be a letter A-Z or a-z. Numbers can also be used in a variable name, but punctuation symbols and special characters are not permitted, with exception of the underscore character ("_"). In $[officename] Basic variable identifiers are not case-sensitive. Variable names may contain spaces but must be enclosed in square brackets if they do.
Kintamojo pavadinimas gali būti sudarytas iš ne daugiau kaip 255 rašmenų. Pirmas kintamojo pavadinimo rašmuo <emph>privalo</emph> būti raidė A-Z arba a-z. Skaičiai gali būti naudojami kintamojo pavadinime, bet skyrybos ženklai ir specialieji ženklai nėra leidžiami, išskyru pabraukimo brūkšnį ("_"). $[officename] ''Beisiko'' kintamojo identifikatoriai nėra skiriami didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Kintamųjų pavadinimai gali susidėti iš tarpų, tačiau tokiu atveju privalo būti apskliausti laužtiniais skliaustais.
2 hours ago
Naming Conventions for Variable Identifiers
Įvardijami žymėjimai kintamojo identifikatoriams
2 hours ago
The following describes the basic use of variables in $[officename] Basic.
Apibrėžia kintamųjų naudojimo pagrindus $[officename] ''Beisikas''.
2 hours ago
<link href="text/sbasic/shared/01020100.xhp" name="Using Variables">Using Variables</link>
<link href="text/sbasic/shared/01020100.xhp" name="Using Variables">Naudojami kintamieji</link>
2 hours ago
<bookmark_value>names of variables</bookmark_value> <bookmark_value>variables; using</bookmark_value> <bookmark_value>types of variables</bookmark_value> <bookmark_value>declaring variables</bookmark_value> <bookmark_value>values;of variables</bookmark_value> <bookmark_value>literals;integer</bookmark_value> <bookmark_value>literals;hexadecimal</bookmark_value> <bookmark_value>literals;integer</bookmark_value> <bookmark_value>literals;octal</bookmark_value> <bookmark_value>literals;&h notation</bookmark_value> <bookmark_value>literals;&o notation</bookmark_value> <bookmark_value>literals;floating-point</bookmark_value> <bookmark_value>constants</bookmark_value> <bookmark_value>arrays;declaring</bookmark_value> <bookmark_value>defining;constants</bookmark_value>
<bookmark_value>kintamųjų pavadinimai</bookmark_value> <bookmark_value>kintamieji; naudojama</bookmark_value> <bookmark_value>kintamųjų tipai</bookmark_value> <bookmark_value>kintamieji aprašomi</bookmark_value> <bookmark_value>vertės;kintamųjų</bookmark_value> <bookmark_value>literalai;sveikasis skaičius</bookmark_value> <bookmark_value>literalai;šešioliktainis</bookmark_value> <bookmark_value>literalai;sveikasis skaičius</bookmark_value> <bookmark_value>literalai;aštuonetainė</bookmark_value> <bookmark_value>literalai;&h užrašas</bookmark_value> <bookmark_value>literalai;&o užrašas</bookmark_value> <bookmark_value>literalai;slankusis kablelis</bookmark_value> <bookmark_value>konstantos</bookmark_value> <bookmark_value>masyvai;aprašoma</bookmark_value> <bookmark_value>apibrėžiama;konstantos</bookmark_value>
2 hours ago
<variable id="stringfunctions"><link href="text/sbasic/shared/03120300.xhp" name="string functions">String functions</link></variable>
<variable id="stringfunctions"><link href="text/sbasic/shared/03120300.xhp" name="string functions">EIlutės funkcijos</link></variable>
3 hours ago
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedLithuanian

New strings to translate 3 days ago
Resource update 3 days ago
None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedLithuanian

New strings to translate 3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,740 41,436 332,461
Translated 4% 227 1,975 18,311
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 1 5

Last activity

Last change Oct. 1, 2020, 10:01 a.m.
Last author Tolmantas

Activity in last 30 days

Activity in last year