User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedDanish

New strings to translate 2 days ago
Resource update 2 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

LibreOffice Help - master / text/sbasic/sharedDanish

<emph>Date:</emph> String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Language Settings - Languages</menuitem>) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).
<emph>Dato:</emph> Strengudtryk, som indeholder den dato, du vil beregne. I modsætning til funktionen DatoSerie, som angiver år, måneder og som separate numeriske værdier, kræver funktionen DatoVærdi at datostrengen er i overensstemmelse med enten et af de accepterede datomønstre, der er defineret for din lokale indstilling (se <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME -Indstillinger</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Funktioner ▸ Indstillinger</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog</menuitem> eller med ISO datoformat (for tiden accepteres udelukkende ISO datoformatet med bindestreger, som for eksempel "2012-12-31").
10 days ago
When you convert a string expression, the date and time must be entered either in one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Language Settings - Languages</menuitem>) or in ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted). In numeric expressions, values to the left of the decimal represent the date, beginning from December 31, 1899. Values to the right of the decimal represent the time.
Når du konverterer et streng-udtryk, skal dato og klokkeslæt indtastes enten i et af de accepterede dato-mønstre, der er defineret til din lokaliseringsindstilling (se <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Indstillinger</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Funktioner - Indstillinger</menuitem></defaultinline></switchinline> -<menuitem> ▸ Sprogindstillinger - Sprog</menuitem>) eller i ISO datoformat (for tiden accepteres udelukkende ISO-formatet med bindestreger som "2012-12-31"). I numeriske udtryk, repræsenterer værdier til venstre for decimaltegnet datoen, begyndende fra 311. december 1899. Værdier til højre for decimaltegnet repæsenterer klokkeslættet.
11 days ago
<emph>Date:</emph> String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Language Settings - Languages</menuitem>) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).
<emph>Dato:</emph> Strengudtryk, som indeholder den dato, du vil beregne. I modsætning til funktionen DatoSerie, som angiver år, måneder og som separate numeriske værdier, kræver funktionen DatoVærdi at datostrengen er i overensstemmelse med enten et af de accepterede datomønstre, der er defineret for din lokale indstilling (se <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME -Indstillinger</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Funktioner - Indstillinger</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Sprogindstillinger - Sprog</menuitem> eller med ISO datoformat (for tiden accepteres udelukkende ISO datoformatet med bindestreger, som for eksempel "2012-12-31").
11 days ago
<emph>Date:</emph> String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Language Settings - Languages</menuitem>) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).
<emph>Dato:</emph> Strengudtryk, som indeholder den dato, du vil beregne. I modsætning til funktionen DatoSerie, som angiver år, måneder og som separate numeriske værdier, kræver funktionen DatoVærdi at datostrengen er i overensstemmelse med enten et af de accepterede datomønstre, der er defineret for din lokale indstilling (se <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME -Indstillinger</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Funktioner ▸ Indstillinger</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog</menuitem> eller med ISO datoformat (for tiden accepteres udelukkende ISO datoformatet med bindestreger, som for eksempel "2012-12-31").
11 days ago
%PRODUCTNAME provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the $[officename] components with different programming languages by using the $[officename] Software Development Kit (SDK). For more information about the $[officename] API and the Software Development Kit, visit <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link>
%PRODUCTNAME tilbyder et Application Programming Interface (API), som tillader kontrol af $[officename] komponenter med forskellige programmeringssprog ved at bruge $[officename] Software Development Kit (SDK - software udviklingsværktøjssæt). Find flere oplysninger om $[officename] API
og Software Development Kit på <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link>
11 days ago
%PRODUCTNAME provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the $[officename] components with different programming languages by using the $[officename] Software Development Kit (SDK). For more information about the $[officename] API and the Software Development Kit, visit <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link>
%PRODUCTNAME tilbyder en applikations-programmeringsflade (API), som tillader kontrol af $[officename]-komponenter med forskellige programmeringssprog ved at bruge et $[officename] SDK (software-udviklingssæt). Find flere oplysninger om $[officename] applikations-programmeringsfladen (API) og SDK (software-udviklingssættet) ved at besøge <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link>
11 days ago
<literal>BasicLibraries</literal> and <literal>DialogLibraries</literal> containers exist at application level and within every document. Document's library containers do not need the <literal>GlobalScope</literal> specifier to be managed. If you want to call a global library container (located in <emph>%PRODUCTNAME Macros</emph> or <emph>My Macros</emph>) from within a document, you must use the <literal>GlobalScope</literal> specifier.
<literal>BasicLibraries</literal> (biblioteker) og <literal>DialogLibraries</literal>-beholdere findes på programniveau og i ethvert dokument. Dokumenters biblioteksbeholdere kræver ikke funktionen <literal>GlobalScope</literal> for at kunne håndteres. Hvis du vil kalde en global biblioteksbeholder (placeret i <emph>%PRODUCTNAME-makroer</emph> eller <emph>Mine makroer</emph>) inde fra et dokument, skal du bruge funktionen<literal>GlobalScope</literal>.
11 days ago
<literal>BasicLibraries</literal> and <literal>DialogLibraries</literal> containers exist at application level and within every document. Document's library containers do not need the <literal>GlobalScope</literal> specifier to be managed. If you want to call a global library container (located in <emph>%PRODUCTNAME Macros</emph> or <emph>My Macros</emph>) from within a document, you must use the <literal>GlobalScope</literal> specifier.
<literal>BasicLibraries</literal> og <literal>DialogLibraries</literal> -beholdere findes på program-niveau og i ethvert dokument. Dokumenters biblioteksbeholdere hakræver ikke brug for funktionen <literal>GlobalScope</literal> for at kunne håndteres. Hvis du vil kalde en global biblioteksbeholder (placeret i <emph>%PRODUCTNAME-makroer</emph> eller <emph>Mine makroer</emph>) inde fra et dokument, skal du bruge funktionen <literal>GlobalScope</literal>.
11 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,713 41,581 334,468
Translated 99% 4,703 41,366 332,518
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 16, 2021, 1:37 a.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity