Translation status

378 Strings 100% Translate
4,489 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 13 99 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 2 34 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 2 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 23 397 17 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 2 22 12 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 1 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 17 88 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 44 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 185 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 6 169 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 3 77 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 2 21 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 14 162 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/sbasic/python.po
Translation file bg/helpcontent2/source/text/sbasic/python.po
Committed changes a month ago
По време на разработване можете да прекъсвате изпълнението на скрипт на Python с <link href="https://berma.pagesperso-orange.fr/index2.html" name="Xray extension">разширението Xray</link>, за да инспектирате свойствата и методите на UNO обекти. Дебъгерът на разширения APSO позволява интроспекция на обекти чрез разширението Xray или разширението MRI.
a month ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/sbasic/pythonBulgarian

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 4 months ago
Средата на %PRODUCTNAME за скриптове на Python не е задължителна в някои дистрибуции на GNU/Linux. Ако е инсталирана, е достатъчно да изберете <menuitem>Инструменти - Макроси - Стартиране на макрос...</menuitem> и да се уверите, че в <literal>Макроси на %PRODUCTNAME</literal> присъства макросът <literal>HelloWorld – HelloWorldPython</literal>. Ако го няма, вижте документацията на дистрибуцията, за да инсталирате средата на %PRODUCTNAME за скриптове на Python.
4 months ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/sbasic/pythonBulgarian

New string to translate 4 months ago
Resource update 4 months ago
Committed changes 4 months ago
Когато стартирате скриптове на Python от интегрирана развойна среда (IDE), вградената машина за Basic на %PRODUCTNAME може да отсъства. В такъв контекст избягвайте обръщения от Python към %PRODUCTNAME Basic. Обкръжението на Python и Universal Networks Objects (UNO) обаче са изцяло достъпни. Вижте <link href="text/sbasic/python/python_ide.xhp" name="Setting Up an Integrated IDE for Python">Инсталиране на интегрирана развойна среда за Python</link> за повече информация.
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 378 4,489 42,621
Translated 100% 378 4,489 42,621
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 12, 2020, 11:03 a.m.
Last author Mihail Balabanov

Activity in last 30 days

Activity in last year