Translation status

159 Strings 100% Translate
1,927 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 91% 20 140 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 7 96 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 49 983 3 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11% 46 250 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 34 471 66 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 5 37 2 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 84% 21 69 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 15 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 104 1,552 31 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 2 18 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 23 246 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 3 35 3 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 54 946 18 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 58 4 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 4 86 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 10 59 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 15 210 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 25 137 4 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 80% 64 726 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 43 309 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 172 5,025 11 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 4 58 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 8 27 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 123 1,813 171 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 51% 14 152 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 9 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 88 1,383 30 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 42 541 22 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 90 1,051 54 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 42 396 17 1 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 12 160 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 83% 15 59 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 18 294 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 80% 73 1,081 9 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 7 58 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 64% 6 43 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 27 460 19 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 387 4,024 49 5 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 28 557 33 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 31 260 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 8 44 2 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master help 8c57f61c9
Weblate authored yesterday
Filemask*/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Translation file nn/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Committed changes 2 months ago
Rett handsaming av %PRODUCTNAME Basic og &quolt;link href =" https://APIapi.libreoffice.org/" name =" Applikasjonspcation Programmeringsgrensesnitt Interface"> Application Programming Interface (API) </link> vert tilrådd før du kallar opp andre programmeringsspråk frå Basic, som for eksempel til Python, Java eller einkvar annan skrift-motor.
2 months ago
<emph>sys</emph> Systemspesifikke parametrar og funksjonar
2 months ago
<emph>socket</emph> Nettverksgrensesnitt på lågt nivå
2 months ago
Skriv inn eit namn for dialogen og klikk <emph>OK</emph>. Du kan gje dialogen eit anna namn seinare ved å høgreklikka på namnet i fana og velja <emph>Gi nytt namn</emph>.
2 months ago
<emph>xml.etree.ElementTree</emph> ElementTree XML API
2 months ago
<emph>unittest</emph> og <emph>trace</emph> Unit-test-Framework og utføring av Python.
2 months ago
Committed changes 2 months ago
<emph>math</emph> Matematiske funksjonar
2 months ago
<emph>json</emph> JSON kodar og dekodar
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,927 16,358
Translated 100% 159 1,927 16,358
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 2% 4 10 115

Last activity

Last change Dec. 7, 2019, 9:22 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year