Translation status

159 Strings 100% Translate
1,927 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 1,673 20,843
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 39% 3,505 36,759
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 59% 893 13,585
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 199 2,525
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 52 404
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 306 2,899
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 501 7,795 65
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 45 469
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 85 1,388
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 235 5,573

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 4 months ago
If the user has an older version of %PRODUCTNAME that does not know localizable string resources for Basic dialogs, the user will see the default language strings.
Jei vartotojas turi senesnę „% PRODUCTNAME“ versiją, kuri neatpažįsta lokalizuojamų eilutės išteklių „Basic“ dialogams, vartotojas matys eilutes numatytąja kalba.
4 months ago
If no language matches the user's version, the user will see the default language strings.
Jei nė viena kalba neatitinka vartotojo versijos, vartotojui eilutės bus rodomos numatytąja kalba.
4 months ago
The user of your dialog will see the strings of the user interface language of the user's version of %PRODUCTNAME, if you did provide strings in that language.
Jūsų dialogo lango vartotojas matys „% PRODUCTNAME“ versijos vartotojo sąsajos kalbą, jei pateikėte eilučių ta kalba.
4 months ago
Repeat for all languages that you added.
Pakartokite visoms pridėtoms kalboms.
4 months ago
Using the control's property dialogs, edit all strings to the other language.
Naudodami valdiklio ypatybių dialogų langus, visas eilutes tvarkykite kita kalba.
4 months ago
Select another language in the Current Language listbox.
Esamos kalbos sąrašo laukelyje pasirinkite kitą kalbą.
4 months ago
Insert any number of controls to your dialog and enter all strings you want.
Į dialogo langą įterpkite bet kurį skaičių valdiklių ir įveskite visas norimas eilutes.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,927 16,358
Translated 100% 159 1,927 16,358
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 18, 2020, 5:54 p.m.
Last author Valentina Dagiene

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity