Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation status

159 Strings 100% Translate
1,927 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 78 855 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 8 3 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 14 125 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 24 271 24 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 150 2,097 189 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 29 227 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 28 714 36 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 46 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 7 99 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 70 16 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 41 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 5 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 14 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 10 211 13 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 8 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 92 1,197 27 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 28 348 31 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 21 139 91 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 26 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 82 11 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 11 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 88 923 18 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 126 8 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 50 5 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/sbasic/guideCzech

Committed changes 6 months ago
<emph>datetime</emph> Genuine date and time types
<emph>datetime</emph> Opravdové datové a časové typytypy data a času
6 months ago
<emph>unittest</emph> and <emph>trace</emph> Unit testing framework and Track Python execution
<emph>unittest</emph> a <emph>trace</emph> Prostředí pro jednotkové testy a sledování běhu programu v Pythonu
6 months ago
<emph>argparse</emph> Parser for command-line options, arguments and sub-commands
<emph>argparse</emph> Syntaktický analyzátor v příkazovém řádku zadaných možností, argumentů a příkazů zadaných v příkazovém řádku
6 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/sbasic/guideCzech

Committed changes 6 months ago
The calling mechanism for personal or shared Python scripts is identical to that of embedded scripts. Library names are mapped to folders. Computing %PRODUCTNAME user profile and shared modules system file paths can be performed as detailed in <link href="text/sbasic/python/python_session.xhp">Getting session information</link>. Below <literal>OSName</literal>, <literal>HelloWorld</literal> and <literal>NormalizePath</literal> routines are calling their Python counterparts, using aforementioned <literal>GetPythonScript</literal> function. Exception handling is not detailed.
Způsob volání osobních nebo sdílených skriptů Pythonu je stejný jako u vložených skriptů. Názvy knihoven jsou namapovány na složky. Cesty k souborům uživatelského profilu %PRODUCTNAME a sdílených modulů lze zjistit tak, jak je popsáno na stránce <link href="text/sbasic/python/python_session.xhp">Zjišťování informací o relaci</link>. Níže uvedené programy <literal>OSName</literal>, <literal>HelloWorld</literal> a <literal>NormalizePath</literal> volají odpovídající kód v Pythonu, a to s využitím výše zmíněné funkce <literal>GetPythonScript</literal>. V kódu není uvažováno zpracování chyb.
6 months ago
''' Grab Python script object before execution
''' ZPřed spuštěním získá objekt se skriptem Pythonu před spuštěním
6 months ago
A reasonable exposure to %PRODUCTNAME Basic and to <link href="https://api.libreoffice.org/" name="Application Programming Interface">Application Programming Interface (API)</link> features is recommended prior to perform inter-language calls from Basic to Python, to JavaScript or any other script engine.
Pokud chcete volat volat z jazyka %PRODUCTNAME Basicu jazyky jiné (Python, JavaScript nebo jiný skripitovací jazyk), je vhodné, abyste měli odpovídající znalost Basicu a <link href="https://api.libreoffice.org/" name="rozhraní pro programování aplikací">rozhraní pro programování aplikací (API)</link>.
6 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/sbasic/guideCzech

Committed changes 6 months ago
<literal>LoadDialog</literal> function is stored in <literal>Tools.ModuleControls</literal> available from %PRODUCTNAME Macros and Dialogs.
Funkce <literal>LoadDialog</literal> je uložena v <literal>Tools.ModuleControls</literal>, které jsou dostupné v makrech a dialogových oknech %PRODUCTNAME.
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,927 16,358
Translated 100% 159 1,927 16,358
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 3 6 61

Last activity

Last change Feb. 15, 2020, 9:56 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year