User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sw/messagesSwedish

New strings to translate 3 hours ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / sw/messagesSwedish

Resource update 3 hours ago
Closes the current Input list and displays the next, if available.
Stänger aktuell inmatningslista och visar nästa, om tillgänglig.
22 hours ago
Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents.
Ange nya adresser eller redigera adresserna för kopplingsdokument.
22 hours ago
Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.
Klicka på Tillämpa för att tillämpa den valda styckeformaten i det definierade sammanhanget.
22 hours ago
Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.
Välj en formateringsstil som ska användas för ej besökta länkar från listan. För att lägga till eller ändra en stil i den här listan stänger du den här dialogrutan och klickar på ikonen Stilar i verktygsfältet Formatering.
22 hours ago
Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.
Välj en formateringsstil som ska användas för besökta länkar från listan. För att lägga till eller ändra en stil i den här listan stänger du den här dialogrutan och klickar på ikonen Stilar i verktygsfältet Formatering.
22 hours ago
Enter the recipients of email blind copies, separated by a semicolon (;).
Ange mottagarna av dolda e-postkopior, åtskilda med semikolon (;).
22 hours ago
Enter the recipients of email copies, separated by a semicolon (;).
Ange mottagarna av e-postkopior, åtskilda med semikolon (;).
22 hours ago
The paper type and the dimensions of the business card are displayed at the bottom of the Format area.
Papperstypen och visitkortets mått visas längst ner i området Format.
22 hours ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,936 24,033 141,785
Translated 86% 4,287 18,773 111,443
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 28 53 438

Last activity

Last change April 11, 2021, 4:48 p.m.
Last author Andreas Pettersson

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity