Values on this tab specified in “Contains” in Organizer are removed.
Odstráni na tejto záložke hodnoty, ktoré sú opísané v časti 'Obsahuje' na záložke Organizátor.
9 days ago
Reset to ~Parent
Resetovať na ~rodičovský
9 days ago
List Style Name
Názov štýlu zoznamu
9 days ago
Metadata Reference
Metadáta odkaz
9 days ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sw/messagesSlovak

New strings to translate 10 days ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / sw/messagesSlovak

Resource update 10 days ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sw/messagesSlovak

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / sw/messagesSlovak

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sw/messagesSlovak

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / sw/messagesSlovak

Resource update 3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,936 24,033 141,785
Translated 97% 4,825 23,240 137,032
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 13, 2021, 5:15 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity