User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sw/messagesGalician

New strings to translate 3 hours ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / sw/messagesGalician

Resource update 3 hours ago
Data source of the current document is not registered.
A fonte de datos deste documento non está rexistrada.
5 days ago
Exchange Database
Base de datos Exchange
5 days ago
Data source is not available. Mail merge wizard will not work properly.
A fonte de datos non está dispoñíbel. O asistente de combinación de correspondencia non funcionará axeitadamente.
5 days ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / sw/messagesGalician

New strings to translate 6 days ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / sw/messagesGalician

Resource update 6 days ago
Outline Folding
Recolla de esquema
11 days ago
_Show outline-folding buttons
Mo_strar botóns de recolla de esquema
11 days ago
Design your own list or outline format
Deseñe o seu propio formato de lista ou de esquema
11 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,936 24,033 141,785
Translated 99% 4,932 24,014 141,647
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 6, 2021, 9:44 p.m.
Last author Xosé

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity