Prints a large format document, such as a poster or banner, by distributing the document page across multiple sheets of paper. The distribution option calculates how many sheets of paper are needed. You can then piece together the sheets.
Udskriver et dokument i stort format, så som en plakat eller et banner, ved fordele sider over flere ark papir. Fordelingsindstillingen beregner, hvor mange ark papir, der er nødvendige, Du kan derefter sammenstykke arkene.
11 hours ago
Specifies whether to scale down objects that are beyond the margins of the current printer so they fit on the paper in the printer.
Angiver, om objekter, der er uden for den aktuelle printer marginer, skal nedskaleres, så de passer på papiret i printeren.
11 hours ago
Specifies that you do not want to further scale pages when printing.
Angiver, at du ikke vil skalere siderne mere under udskrivning.
11 hours ago
Specifies to print colors as black and white.
Angiver, at farver skal udskrives som sort og hvid.
11 hours ago
Specifies to print colors as grayscale.
Angiver, at farver skal udskrives i gråtoner.
11 hours ago
Specifies to print in original colors.
Angiver, at der skal udskrives i oprindelige farver.
11 hours ago
Specifies whether to print the pages that are currently hidden.
Angiver, om de sider, der aktuelt er skjult, skal udskrives.
11 hours ago
Specifies whether to print the current date and time.
Angiver, om den/det aktuelle dato og klokkeslæt skal udskrives.
11 hours ago
Specifies whether to print the page name of a document.
Angiver, om dokumentets sidenavnet skal udskrives.
11 hours ago
Specify how to arrange slides on the printed page.
Angiv, hvordan dias skal arrangeres på den udskrevne side.
11 hours ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,638 6,577 38,900
Translated 98% 1,617 6,259 37,085
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 16, 2021, 10:04 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity