Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Translation file sk/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
This feature will be installed to run from CD.
Táto súčasť bude nainštalovaná z CD.
3 months ago
Committed changes 3 months ago
This feature will be installed to run from CD.
Táto súčasť sa bude spúšťaťnainštalovaná z CD.
3 months ago
This feature will be installed to run from CD.
Táto súčasť sa bude spúšťaťnainštalovaná z CD.
3 months ago
There is no disk in drive [2]. Please insert one and click Retry, or click Cancel to return to the browse dialog and select a different volume.
V mechanike [2] nie je žiadny diske médium. Prosím vložte diskmédium a kliknite na Skúsiť znovu alebo kliknite na Zrušiť, čím sa vráťtite k predchádzajúcemu disku kliknutím na Zrušiťdo dialógového okna prehľadávania a vyberte iné médium.
3 months ago
There is no disk in drive [2]. Please insert one and click Retry, or click Cancel to go back to the previously selected volume.
V mechanike [2] nie je žiadny diske médium. Prosím vložte diskmédium a kliknite na Skúsiť znovu alebo sa vráťte k predchádzajúcemu disku kliknutím na Zrušiť.
3 months ago
Progress done
Priebehostup ukončený
3 months ago
https://www.libreoffice.org/download
https://sk.libreoffice.org/download/download/
4 months ago
Committed changes 4 months ago
Error configuring ODBC data source [4], ODBC error [2]: [3]. Verify that the file [4] exists and that you can access it.
Chyba pri nastavovaní ODBC zdroja údajovdát [4], chyba ODBC [2]: [3]. Overte, či súbor [4] existuje a či k nemu máte prístup.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 560 4,439 28,680
Translated 100% 560 4,439 28,680
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 1, 2020, 8:11 p.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity