User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

New strings to translate 3 days ago
Resource update 3 days ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

Save Copy ~as...
~Uložiť kópiu ako...
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

Close ~Toolbar
~Zatvoriť panel nástrojov
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

Dock ~All Toolbars
~Ukotviť všetky panely nástrojov
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

U~ndock Toolbar
~Uvoľniť nástrojovú lištu
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

Visible ~Buttons
~Viditeľné tlačidlá
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

~Reset
~Obnoviť
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

~Lock Toolbar Position
~Zamknúť umiestnenie panelu nástrojov
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / framework/messagesSlovak

~Dock Toolbar
~Ukotviť panel nástrojov
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 43 225 1,435
Translated 69% 30 212 1,368
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 10, 2020, 2:08 p.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity