User avatar None

New string to translate

LibreOffice UI - master / cui/messagesSlovak

New string to translate 2 days ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / cui/messagesSlovak

Resource update 2 days ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / cui/messagesSlovak

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / cui/messagesSlovak

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice UI - master / cui/messagesSlovak

Adjust security related options and define warnings for hidden information in documents.
Upraviť nastavenia súvisiace s bezpečnosťou a definovať upozornenia na skryté informácie v súboroch.
3 weeks ago
_When closing a document, remove the words collected from it from the list
_Pri zatváraní dokumentu, odstrániť slová zo zoznamu, ktoré boli zozbierané z daného dokumentu
3 weeks ago
Automatically add to the exception list if autocorrection is immediately undone.
Ak je automatická oprava okamžite zrušená, automaticky sa vloží do zoznamu výnimiek.
3 weeks ago
Auto_Include
_AVložiť _automaticky zahrnúť
3 weeks ago
Auto_Include
_Automaticky zahrnúť
3 weeks ago
The Groupedbar interface provides access to functions in groups, with icons for most-frequently used features, and dropdown menus for others. This compact variant favors vertical space.
Rozhranie Skupiny'Združený panel' ponúka funkcie združené v skupinách, v ktorých najpoužívanejšie majú podobu ikon a menej používané sú umiestnené v rozbaľovacích ponukách. Kompaktný variant zaberá na výšku menej miesta.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,587 24,993 149,102
Translated 98% 3,538 24,558 146,421
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 4 20 153

Last activity

Last change April 20, 2021, 7:59 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity