Translation status

1,541 Strings 99% Translate
16,987 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 35 544 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 30 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 156 1,662 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 125 1,480 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 56 491 16 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 38 154 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4% 4,513 39,461 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 77 464 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 669 10,138 74 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 159 1,927 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 98% 2 5 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 24 350 3 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 8 150 11 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 48 339 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 920 13,693 4 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 4 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 26 258 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 10 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 695 8,041 91 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 172 2,657 44 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 75 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 749 8,584 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 16 70 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 354 4,016 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 3,676 37,996 12 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 50 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/smath/01Lithuanian

New string to translate 3 days ago
Resource update 3 days ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/smath/01Lithuanian

Committed changes 3 weeks ago
The primary purpose of %PRODUCTNAME Math is to create mathematical formulas, but it can also be used to write chemical formulas. However, in chemical formulas, the chemical symbols are normally written in uppercase using upright, rather than italic, characters.
Nors „%PRODUCTNAME“ formulių rengyklė „Math“ pirmiausia yra skirta matematinėms formulėms rašyti, ja galima užrašyti ir chemines formules. Vis dėlto, cheminėse formulėse cheminiai simboliai paprastai žymimi stačiais rašmenimis be kursyvo.
3 weeks ago
To create chemical formulas using Math, you may want to change the font used for variables to a non-italic font, or use the <literal>nitalic</literal> modifier.
Prieš rašydami chemines formules „Math“ rengykle, pakeiskite kintamųjų šriftą į šriftą be kursyvo požymio, arba komandų polangyje naudokite komandą <literal>nitalic</literal>.
3 weeks ago
You can also click <emph>Cancel</emph> at any time to close the dialog without saving any of the changes.
Bet kuriuo metu spustelėjus mygtuką <emph>Atsisakyti</emph>, rašmenų keitimo dialogo langas bus užvertas ir jokie pakeitimai neįrašyti.
3 weeks ago
<ahelp hid=".">Adjusts the percentage excess size.</ahelp> At 0 percent the brackets are set so that they surround the argument at the same height. The higher the entered value is, the larger the vertical gap between the contents of the brackets and the external border of the brackets. The field can only be used in combination with <emph>Scale all brackets</emph>.
<ahelp hid=".">Reguliuojamas skliaustų aukštis virš reiškinio.</ahelp> Kai nustatyta reikšmė 0, skliaustų aukštis yra toks pats, kaip ir reiškinio juose. Kuo didesnė reikšmė nustatoma šiame laukelyje, tuo didesnis atstumas bus tarp reiškinio skliaustuose viršaus ir pačių skliaustų viršaus. Šią reikšmę galima nurodyti tik tuomet, kai pažymėta parinktis <emph>Skliaustelių dydis</emph>.
3 weeks ago
Brackets preceded by "left" or "right", however, are always adjusted to the argument. See "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)".
Vis dėlto, skliaustai, su kuriais naudojamos komandos „left“ arba „right“, pritaikomi prie argumento dydžio. Palyginkite: „left(left(left(a right)right)right)“, „left(stack{a#b#c}right)“, „left(a over b right)“.
3 weeks ago
Some <link href="text/smath/01/03091300.xhp" name="Attributes">Attributes</link> have fixed sizes; do not change these if they are placed above a long symbol.
Kai kurie <link href="text/smath/01/03091300.xhp" name="Attributes">požymiai</link> taip pat yra fiksuoto dydžio – dydis nekeičiamas, net jei požymio ženklas yra virš plataus rašmens.
3 weeks ago
The spaces in the examples are required for the correct structure. You may not delete them when making entries in the Commands window.
Pavyzdžiuose tarpai tarp formulių elementų reikalingi teisingai formulės struktūrai. Nepašalinkite jų, rinkdami formulės tekstą komandų polangyje.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,541 16,987 176,725
Translated 99% 1,540 16,971 176,563
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:47 a.m.
Last author Modestas Rimkus

Activity in last 30 days

Activity in last year