Translation status

1,531 Strings 100% Translate
16,911 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 57% 1,214 14,899 6 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 23% 156 1,662 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 46% 155 1,819 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 159 1,927 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL 83% 19 61 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 142 1,967 3 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 51 423 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 8% 23 155 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 23 246 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1% 964 12,571 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 37% 1,342 19,912 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 46% 178 2,071 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 43 309 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 24% 1,625 25,276 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 67 501 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 6 119 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 21% 75 785 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 4,605 39,387 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 48 237 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 10% 26 258 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 8 5 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 47% 850 10,572 1 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 50% 24 359 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 86 1,259 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 83% 15 59 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 18 294 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 378 4,489 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 1,389 17,810 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 32% 3,796 39,783 1 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 89% 32 270 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 32 143 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/smath/01.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/smath/01.po
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/smath/01Lithuanian

Committed changes 4 days ago
Ši komanda skirta tik „MathML“ tekstui įterpti. Jei iškarpinėje yra nukopijuotas „%PRODUCTNAME Math“ formato formulės tekstas, įterpkite jį naudodami komandą <link href="text/shared/01/02060000.xhp" name="Paste"><emph>Įdėti</emph></link> iš meniu <emph>Taisa</emph>.
4 days ago
Jei vertimas į „StarMath“ nepavyksta, nieko neįterpiama.
4 days ago
<variable id="mathmlimportierentext"><ahelp hid=".uno:ImportMathMLClipboard" visibility="visible">Šia komanda iškarpinėje esantis „MathML“ tekstas paverčiamas „StarMath“ kalbos tekstu ir įterpiamas žymeklio vietoje.</ahelp></variable>
4 days ago
<bookmark_value>importas; MathML</bookmark_value>
4 days ago
<bookmark_value>MathML; importas iš iškarpinės</bookmark_value>
4 days ago
Importuoti galima ir kitomis programomis parengtus „MathML“ failus. „MathML“ pirminiame tekste turi būti aprašytas elementas <item type="code">math</item>, turintis požymį <item type="code">xmlns</item>, kurio reikšmė „http://www.w3.org/1998/Math/MathML“. „MathML“ ir „StarMath“ kalbos nėra visiškai suderinamos, todėl importuotą formulę rekomenduojama atidžiai peržiūrėti. Daugiau apie „MathML“ kalbą galima sužinoti jos <link href="https://www.w3.org/TR/#tr_MathML">specifikacijos tinklalapyje</link>.
4 days ago
<emph>Įterpimo</emph> langas atrodo taip pat, kaip ir failo <link href="text/shared/01/01020000.xhp" name="Open"><emph>atvėrimo</emph></link> dialogo langas, atveriamas iš meniu <emph>Failas</emph>. Iš <emph>įterpimo</emph> dialogo lango galima įkelti faile įrašytą formulę, po to ją atvaizduoti ir taisyti <emph>komandų</emph> polangyje.
4 days ago
<variable id="formelimportierentext"><ahelp hid=".uno:ImportFormula" visibility="visible">Šia komanda atveriamas dialogo langas formulėms importuoti.</ahelp></variable>
4 days ago
<bookmark_value>MathML; importas iš failo</bookmark_value>
4 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,531 16,911 178,156
Translated 100% 1,531 16,911 178,156
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 25, 2020, 7:33 p.m.
Last author Modestas Rimkus

Activity in last 30 days

Activity in last year