User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/simpress/01Norwegian Nynorsk

New strings to translate a month ago
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Resource update a month ago
<ahelp hid=".">Select to advance to the next slide after a number of seconds. Enter the seconds in the numerical field next to the spin button, or click the spin button.</ahelp>
<ahelp hid=".">Vel dette for å byta til neste lysbilete etter eit visst tal på sekund. Skriv inn talet på sekund i talfeltet ved sidan av rulleknappen eller trykk på rulleknappen.</ahelp>
a month ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/simpress/01Norwegian Nynorsk

New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/simpress/01Norwegian Nynorsk

New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
Committed changes 4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,007 9,180 85,625
Translated 99% 999 9,104 84,695
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 8 200 1,519

Last activity

Last change Feb. 28, 2021, 6:37 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity