Translation status

92 Strings 31% Translate
1,069 Words 45%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 156 1,662 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 42% 159 1,852 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 24 271 16 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4% 4,564 39,523 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 77 464 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 665 10,093 74 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 216 14 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 159 1,927 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 98% 2 5 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 24 350 3 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 8 150 11 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 5 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 45 322 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 914 13,652 4 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 4 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 26 258 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 7 10 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 693 8,046 91 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 138 2,310 45 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 1,013 12,828 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 16 70 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 354 4,016 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 3,700 38,126 12 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 50 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/sdatabaseLithuanian

Committed changes 3 days ago
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Sorting and Filtering Data</link>
<link href="text/shared/main0212.xhp" name="Sorting and Filtering Data">Duomenų filtravimas ir rikiavimas</link>
3 days ago
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.
Taip pat galima atverti duomenų šaltinių polangį (<emph>Vald+Lyg2+F4</emph>), jame pažymėti visą duomenų bazės lentelę (spustelėti viršutiniame kairiajame lentelės kampe) ir nutempti pažymėtus laukus į teksto ar skaičiuoklės dokumentą.
3 days ago
Print the document by choosing <emph>File - Print</emph>.
Išspausdinkite dokumentą pasirinkę komandą <emph>Failas → Spausdinti</emph>.
3 days ago
The query or table will be inserted into your document.
Užklausos arba lentelės turinys bus įterptas į dokumentą.
3 days ago
Decide which columns = data fields you want to include. You can also click the <emph>AutoFormat</emph> button and select a corresponding formatting type. Close the dialog.
Parinkite norimus spausdinti stulpelius (duomenų laukus). Spustelėjus mygtuką <emph>Automatinis formatavimas</emph> bus galima parinkti vieną iš aprašytų formatų. Užverkite dialogo langą.
3 days ago
Drag the name of the table or query into the open text document or spreadsheet. The dialog <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">Insert Database Columns</link> opens.
Nutempkite lentelės arba užklausos pavadinimą į atvertą teksto arba skaičiuoklės dokumentą. Bus atvertas <link href="text/shared/02/12070000.xhp" name="Insert Database Columns">duomenų bazės stulpelių įterpimo</link> dialogo langas.
3 days ago
Open the database file and click the Table icon if you want to print a table, or click the Query icon if you want to print a query.
Atverkite duomenų bazės failą. Spustelėkite mygtuką <emph>Lentelės</emph>, jei norite spausdinti lentelę, arba <emph>Užklausos</emph>, jei norite spausdinti užklausą.
3 days ago
Open a text document (or a spreadsheet document if you prefer the specific printing functions of this type of document).
Atverkite teksto dokumentą (arba skaičiuoklės dokumentą, jei reikalingos specialios tokio dokumento spausdinimo parinktys).
3 days ago
To print a query or table:
Jei norite išspausdinti užklausos ar lentelės turinį:
3 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 92 1,069 7,889
Translated 31% 29 485 3,603
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 8, 2020, 9:09 p.m.
Last author Modestas Rimkus

Activity in last 30 days

Activity in last year