Committed changes 4 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Lets you manage the macro libraries.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Umožňuje správu knižníc makier.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Vytvorí nové makro alebo odstráni vybrané makro.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Otvorí dialógové okno Prispôsobiť, kde je možné vybrané makro priradiť príkazu menu, klávesovej skratke alebo udalosti.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Spustí alebo uloží aktuálne makro.</ahelp>
4 months ago
New contributor 4 months ago
Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/sbasic/shared/01Slovak

New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 67 501 4,852
Translated 92% 62 428 4,130
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 5% 4 47 510

Last activity

Last change Sept. 26, 2020, 2:44 p.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity