Translation status

378 Strings 4% Translate
4,489 Words 5%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 16% 187 1,346 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 89 971 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 657 10,331 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 52 298 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 9% 2,578 39,946 1 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 29% 143 1,793 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 129 953 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 22% 226 2,717 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 20% 48 785 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 226 2,089 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4% 152 1,906 2 11 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 38% 16 123 Translate
auxiliary MPL 94% 7 20 12 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 35% 2,151 34,478 9 2 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11% 53 450 58 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 36% 16 144 14 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 36% 272 3,347 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 24% 50 393 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 20% 771 12,271 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 14% 1,820 29,284 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 12% 287 3,312 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 30% 177 1,292 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 137 1,127 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 42% 380 6,845 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 24% 180 1,078 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 76 1,179 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 8% 178 1,768 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11% 298 3,847 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 46 319 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 30% 1,505 30,109 8 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 49% 34 446 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 245 3,153 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 8% 88 1,012 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 10% 174 1,627 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 26% 3,367 36,989 2 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 48 237 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 29 278 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 28% 638 8,769 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 19% 1,297 18,550 16 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 52% 23 354 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 31% 1,330 23,345 9 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 23% 5,710 75,025 2 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 13% 1,323 16,541 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 31% 696 8,580 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 93 246 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 182 2,538 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 13% 163 1,259 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5% 16 105 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 35% 67 460 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 29% 1,152 18,969 2 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 28% 5 84 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 25% 4,149 55,535 11 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 7 41 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 1,374 23,152 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 1 3 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 25% 237 2,244 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 17 110 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 50% 16 106 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5% 126 909 Translate
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/sbasic/pythonAlbanian

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 3 months ago
<literal>Xray</literal> thërret ekzekutimin e ndaluar të skriptit Python për të ndihmuar në inspektimin e ndryshoreve.
3 months ago
<literal>InputBox</literal> dhe<literal>MsgBox</literal> funksionet I/O të ekranit bazuar në Basic për të lehtësuar zhvillimin e Python,
3 months ago
Lehtësira të thjeshta logimi nga consoli i librarisë Trace <literal>Access2Base</literal>,
3 months ago
Mund të thërrisni makrotë Themelore %PRODUCTNAME nga skriptet Python, dhe karakteristika të rëndësishme mund të merren si:
3 months ago
<variable id="py2ba_h1"><link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Calling Basic macros from Python">Duke thirrur Makrotë Themelore nga Python</link></variable>
3 months ago
<bookmark_value>Python;Duke thirrur Basic</bookmark_value> <bookmark_value>ParamArray</bookmark_value>
3 months ago
Python në Basic
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 378 4,489 42,621
Translated 4% 15 265 2,568
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2019, 10:04 p.m.
Last author Bela Toci

Activity in last 30 days

Activity in last year