Translation status

159 Strings 100% Translate
1,927 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 91% 20 140 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 2 54 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 45 888 2 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 1 7 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 82 1,376 93 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 5 37 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 91 1,239 15 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 2 18 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 95% 18 178 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 31 476 11 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 20 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 3 13 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 14 133 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 87% 25 137 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 20 1 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 60% 18 131 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 172 5,025 8 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 5 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 6 21 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 38% 2,836 28,273 90 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 10 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 60 656 24 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 83% 316 5,503 20 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 50% 3,732 49,928 15 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 219 1,921 14 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 8 58 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 47% 198 2,664 5 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 7 58 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 59% 2,279 31,216 19 5 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 3 93 7 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 31 260 2 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 7 40 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master help 1fd94c01d
Weblate authored 6 hours ago
Filemask*/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Translation file nb/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po
Committed changes 2 months ago
<variable id="show_dialog"><link href="text/sbasic/guide/show_dialog.xhp" name="Opening a Dialog With Basic">Åpner en Dialog med Basic</link></variable>
2 months ago
<literal>Last Dialog</literal> funksjonen er lagret i <literal>Verktøy-Modulkontroller</literal> som er tilgjelig fra%PRODUCTNAME Makroser og Dialoger.
2 months ago
<bookmark_value>programmeringseksempler for kontroller</bookmark_value> <bookmark_value>dialoger;laster (eksempel)</bookmark_value> <bookmark_value>dialoger;viser (eksempel)</bookmark_value> <bookmark_value>kontroller;lese eller redigere egenskaper (eksempel)</bookmark_value> <bookmark_value>listebokser;fjerne oppføringer fra (eksempel)</bookmark_value> <bookmark_value>listebokser; legger til oppføringer i (eksempel)</bookmark_value> <bookmark_value>eksempler; programmerings kontroller</bookmark_value> <bookmark_value>dialog redigerer;programmeringseksempler for kontroller</bookmark_value> <bookmark_value>Verktøy;Last Dialog</bookmark_value>
2 months ago
Skriv inn et navn for dialogen og klikk <emph> OK </emph>. For å gi nytt navn til dialogen senere, høyreklikk på navnet på fanen og velg <emph> Gi nytt navn </emph>.
2 months ago
<emph>xml.etree.ElementTree</emph> ElementTree XML API
2 months ago
<emph>unittest</emph> and <emph>trace</emph> Enhetstesting rammeverk og Spor Python-kjøring
2 months ago
<emph>sys</emph> Systemspesifikke parametere og funksjoner
2 months ago
<emph>socket</emph> Nettverksgrensesnitt på lavt nivå
2 months ago
<emph>re</emph> Regulære uttrykk operasjoner
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,927 16,358
Translated 100% 159 1,927 16,358
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 3 6 76

Last activity

Last change Dec. 7, 2019, 12:40 a.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Activity in last 30 days

Activity in last year