Translation status

6 Strings 100% Translate
99 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 16% 186 1,335 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 89 971 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 657 10,331 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 52 298 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 9% 2,579 39,948 1 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 29% 143 1,793 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 129 953 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 26% 185 2,550 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 20% 48 785 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 226 2,089 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4% 152 1,906 2 11 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 38% 16 123 Translate
auxiliary MPL 94% 7 20 12 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 36% 2,126 34,291 9 2 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11% 53 450 58 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 36% 16 144 14 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 36% 272 3,347 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 24% 50 393 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 20% 771 12,271 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 14% 1,820 29,289 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 12% 287 3,312 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 31% 176 1,291 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 137 1,127 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 42% 380 6,845 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 25% 179 1,093 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 76 1,179 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 8% 178 1,768 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11% 298 3,847 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 46 319 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 30% 1,505 30,099 8 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 49% 34 446 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 245 3,153 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 8% 88 1,012 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 10% 174 1,627 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 3,351 36,713 2 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 48 237 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 29 278 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 28% 638 8,769 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 19% 1,291 18,494 16 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 52% 23 354 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 31% 1,330 23,333 9 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 23% 5,710 74,983 2 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 13% 1,323 16,541 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 31% 696 8,580 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 93 246 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 182 2,538 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4% 363 4,224 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 13% 163 1,259 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5% 16 105 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 35% 67 460 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 29% 1,152 18,969 2 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 28% 5 84 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 26% 4,145 55,627 11 5 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 7 41 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 1,374 23,154 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 1 3 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 25% 237 2,243 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 17 110 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 50% 16 106 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5% 124 898 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master help 8c57f61c9
Weblate authored 5 hours ago
Filemask*/helpcontent2/source/text/smath/02.po
Translation file sq/helpcontent2/source/text/smath/02.po
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

Committed changes a month ago
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektivpërkatës.
2 months ago
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektiv.
2 months ago
Mundeni gjithashtu të klikoni një pozicion në dokument për të lëvizur kursorin në pozicionin e tij korrespondues në dritaren <emph>e Komandave</emph>.
2 months ago
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Përdor këtë ikonë në shiritin e Veglave për të shndërruar Kursorin e Formulës aktivizuar ose çaktivizuar.</ahelp> Pjesa e formulës ku kursori është i pozicionuar në dritaren e <emph>Komandave</emph> shënohet me një kufi të hollë kur kursori i formulës është aktiv.</variable>
2 months ago
<bookmark_value>kursori i formulës në $[officename] </bookmark_value><bookmark_value>kursorin e Math; në $[officename] Math</bookmark_value>
2 months ago
New contributor 2 months ago
None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

Resource update 6 months ago
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

New string to translate 7 months ago
None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

Resource update 7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 99 744
Translated 100% 6 99 744
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2019, 9:34 p.m.
Last author Bela Toci

Activity in last 30 days

Activity in last year