Translation status

60 Strings 11% Translate
474 Words 5%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 16% 189 1,363 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 89 971 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 657 10,331 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 52 298 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 9% 2,578 39,946 1 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 29% 143 1,793 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 128 948 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 22% 226 2,717 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 20% 48 785 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 226 2,089 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4% 152 1,906 2 11 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 38% 16 123 Translate
auxiliary MPL 93% 8 21 12 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 35% 2,152 34,483 9 2 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 36% 16 144 14 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 36% 272 3,347 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 24% 50 393 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 20% 771 12,271 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 14% 1,820 29,284 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 12% 287 3,312 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 30% 177 1,292 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 137 1,127 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 42% 380 6,845 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 24% 180 1,078 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 15% 76 1,179 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 8% 178 1,768 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11% 298 3,847 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 46 319 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 30% 1,503 30,099 8 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 49% 34 446 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 27% 245 3,153 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 8% 88 1,012 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 10% 174 1,627 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 26% 3,414 37,528 2 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 48 237 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 29 278 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 28% 638 8,769 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 19% 1,308 18,710 16 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 52% 23 354 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 31% 1,330 23,367 9 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 23% 5,759 74,747 2 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 13% 1,332 16,619 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 30% 699 8,594 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 93 246 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 7% 182 2,538 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 4% 363 4,224 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 14% 154 1,223 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5% 16 105 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 35% 67 460 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 29% 1,152 18,969 2 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 28% 5 84 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 25% 4,183 55,811 11 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 7 41 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 6% 1,392 23,581 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 1 3 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 25% 237 2,244 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 0% 17 110 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 50% 16 106 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5% 125 908 Translate
<image id="img_id3147428" src="cmd/sc_grid.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147428">Ikonë</alt></image>
4 months ago
<variable id="wie">Për tu qasur në këtë funksion...</variable>
4 months ago
Shfaq/Fsheh Përshkrimet e Boshtit
4 months ago
Kliko në shiritin formatues
4 months ago
<variable id="stlp">Në dialogun Lloji i Grafikut i grafikut të një vije ose grafiku XY që shfaq vijat, zgjidh Të Përshkallëzuar në menunë e llojit të Vijave, pastaj kliko butonin e Karakteristikave.</variable>
4 months ago
<variable id="smlp">Në dialogun Lloji i Grafikut i një Vije grafiku ose i një grafiku XY që shfaq vijat, zgjidh Sheshoj në menunë e Vijave, pastaj kliko butonin e Karakteristikave.</variable>
4 months ago
Kliko dy herë një grafik, pastaj zgjidh <emph>Formato - Rreshtat e të Dhënave</emph>
4 months ago
Zgjidh<emph>Shto- Grafik...</emph>
4 months ago
Zgjidh<emph>Shto- Grafik...</emph>
4 months ago
<emph>Shto Grafik</emph>
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 60 474 4,785
Translated 11% 7 24 150
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year