Total score:
135
#3 contributor in Esperanto in the last 30 days

Adolfo Jayme Barrientos's language teams

Catalan
Spanish; Castilian
“Soc una contradicció amb potes. La meva passió és defensar els pobles desafavorits i les seves llengües. Però la meva feina és ensenyar la llengua de l’Imperi. / I’m a walking contradiction. My passion is to stand up for disadvantaged peoples and their languages. But my job is to teach the Empire’s language.”

Adolfo Jayme Barrientos