Translation

DownloadRefresh->FreshText
English
Key English Hausa Actions
Download->SDKDownload Download the SDK Zazzage SDK
Download->SourceDownload Download the Sourcecode Zazzage Sourcecode
Download->TorrentLinkText Torrent Torrent
Download->TorrentLinkTitle Download using BitTorrent Zazzagewa ta amfani da BitTorrent
Download->VersionListReleased LibreOffice is available in the following <strong>released</strong> versions: LibreOffice yana samuwa a cikin wadannan<strong> waɗanda aka saki </strong>irin sigogin:
Download->VersionListTesting LibreOffice is available in the following <strong>prerelease</strong> versions: LibreOffice na samuwa ta<strong>sigogin gwaji </strong> ga:
Download->Versions Available Versions Sigogin da ke akwai
Download->Win64reqs Windows 7 or newer required Na buƙatar Windows 7 ko na ƙarshen da suka biyo bayan sa
DownloadRefresh->ChooseOS Choose your operating system: Zaɓi Farfajiyar manhaja ka
DownloadRefresh->ChangeLanguageLinkText need another language? Shin kana bukatar wani yare daban?
DownloadRefresh->DownloadLinkText DOWNLOAD Saukarwa
DownloadRefresh->GpgText <a href={url}>Key management software</a> for the new OpenPGP feature (external site)
DownloadRefresh->TorrentLinkText Torrent Na torrent
DownloadRefresh->SupplementaryDownloads Supplementary Downloads: ƙarin kayan saukewa
DownloadRefresh->RelnotesLinkText LibreOffice {version} release notes Tanbihin manhaja na LibreOffice{siga}
DownloadRefresh->FreshText If you're a technology enthusiast, early adopter or power user, this version is for you! Kai mai matuƙar son fasaha ne, ko Sabon ɗan koyo, ko gwani ne kai, wannan sigar ta ka ce!
DownloadRefresh->StillText This version is slightly older and does not have the latest features, but it has been tested for longer. For business deployments, we <a href="https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/">strongly recommend support from certified partners</a> which also offer long-term support versions of LibreOffice. Wannan sigar ta ɗan kwan biyu kuma ba ta da sababbin abubuwa, amma an daɗe ana gwada ta. Don ƙaddamar da sana'o'i, muna <a href="https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/">matuqar shawarta ku da neman tallafi daga amintattun ma'aikata</a> wanda
ke bayar da tallafin sigogi na LibreOffice na tsawon dogon lokaci.
Footer->Imprint Legal Info Bayanan shari'a
Footer->PrivacyPolicy Privacy Policy ƙa'idodin tsare sirri
Homepage->DownloadNow Download Now Sauke Yanzu
RSS->ReadMore read more » Neman karin bayani »
Shortcode->NoPortable No Portable Version ({multilingualtype}) is currently available Babu siga irin da ake amfani da ita kai tsaye ({multilingualtype}) a halin yanzu
Shortcode->NoRC No RC is currently available Babu wani RC a halin yanzu
Shortcode->NoRC_Codeline No RC is currently available for the {version} codeline A halin yanzu babu RC na reshen ga{siga}
Shortcode->ReleaseNotesLinkText Release Notes Tanbihin manhaja
Social->FollowUs Follow Us Biibiya Mu
Social->LatestTweets Latest Tweets Sabbin Tweet
Key English Hausa Actions
Download->InfoText Info Bayanai
Download->Langpack Get LibreOffice interface translated in <strong>{language}</strong> Samu fassarar LibreOffice a yaren <strong> {harshe} </strong>
Download->LangpackButtonLabel Translated User Interface Fuskar kwamfuta da aka fassara
Download->LangpackLinkTitle Download the Languagepack Daukar maƙunshin yaruka ta hanyar intanet
Download->Mac64reqs 10.10 or newer required 10.10 ko sama da haka ake buƙata
Download->MainButtonLabel Download Version {version} Saukar da siga {version}
Download->MainInstaller Main Installer Jigon shigarwa
Download->MainLinkTitle Download LibreOffice {version} for {os} Saukar da LibreOffice{version} na {os}
Download->OS Operating Systems Operating System
Download->OSList LibreOffice {version} is available for the following operating systems/architectures: Akwai LibreOffice {version} na operating system iri iri:
Download->PickLanguage Please select your language Zaɓi yaren ka
Download->PlatformChange Selected: LibreOffice {version} for {os} - <a href='{curr_page}#change'>change?</a> Zaɓin ka: LibreOffice {version} na {os} - <a href='{curr_page}#change'>canzawa?</a>
DownloadRefresh->ChangeLanguageLinkText need another language? Shin kana bukatar wani yare daban?
DownloadRefresh->ChooseOS Choose your operating system: Zaɓi Farfajiyar manhaja ka
DownloadRefresh->DownloadLinkText DOWNLOAD Saukarwa
DownloadRefresh->FreshText If you're a technology enthusiast, early adopter or power user, this version is for you! Kai mai matuƙar son fasaha ne, ko Sabon ɗan koyo, ko gwani ne kai, wannan sigar ta ka ce!
DownloadRefresh->GpgText <a href={url}>Key management software</a> for the new OpenPGP feature (external site)
DownloadRefresh->RelnotesLinkText LibreOffice {version} release notes Tanbihin manhaja na LibreOffice{siga}
DownloadRefresh->StillText This version is slightly older and does not have the latest features, but it has been tested for longer. For business deployments, we <a href="https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/">strongly recommend support from certified partners</a> which also offer long-term support versions of LibreOffice. Wannan sigar ta ɗan kwan biyu kuma ba ta da sababbin abubuwa, amma an daɗe ana gwada ta. Don ƙaddamar da sana'o'i, muna <a href="https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/">matuqar shawarta ku da neman tallafi daga amintattun ma'aikata</a> wanda
ke bayar da tallafin sigogi na LibreOffice na tsawon dogon lokaci.
DownloadRefresh->SupplementaryDownloads Supplementary Downloads: ƙarin kayan saukewa
DownloadRefresh->TorrentLinkText Torrent Na torrent
Download->SDKandSource SDK and Sourcecode SDK da Sourcecode
Download->SDKDownload Download the SDK Zazzage SDK
Download->SourceDownload Download the Sourcecode Zazzage Sourcecode
Download->TorrentLinkText Torrent Torrent
Download->TorrentLinkTitle Download using BitTorrent Zazzagewa ta amfani da BitTorrent
Download->VersionListReleased LibreOffice is available in the following <strong>released</strong> versions: LibreOffice yana samuwa a cikin wadannan<strong> waɗanda aka saki </strong>irin sigogin:
Download->VersionListTesting LibreOffice is available in the following <strong>prerelease</strong> versions: LibreOffice na samuwa ta<strong>sigogin gwaji </strong> ga:
Download->Versions Available Versions Sigogin da ke akwai
Download->Win64reqs Windows 7 or newer required Na buƙatar Windows 7 ko na ƙarshen da suka biyo bayan sa

Loading…

User avatar Assao

New translation

website / newdesignHausa

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Hausa
No related strings found in the glossary.

String information

Key
DownloadRefresh->FreshText
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
mysite/lang/ha.yml, string 81