Translation

Download->PickLanguage
English
Key English Hausa Actions
Download->Helppack LibreOffice Built in help in <strong>{language}</strong> Agajin asali na LibreOffice na<strong>{language}</strong>
Download->HelppackButtonLabel Help for offline use Agajin amfani in babu intanet
Download->HelppackFallback LibreOffice Built in help <strong>English fallback</strong> Agajin asali na LibreOffice na<strong>ingilishi fallback</strong>
Download->HelppackLinkTitle Download helpcontent for offline use ɗaukar bayanan agaji don amfani da su in babu intanet.
Download->InfoLinkTitle Checksums and additional info Checksums da ƙarin bayanai
Download->InfoText Info Bayanai
Download->Langpack Get LibreOffice interface translated in <strong>{language}</strong> Samu fassarar LibreOffice a yaren <strong> {harshe} </strong>
Download->LangpackButtonLabel Translated User Interface Fuskar kwamfuta da aka fassara
Download->LangpackLinkTitle Download the Languagepack Daukar maƙunshin yaruka ta hanyar intanet
Download->Mac64reqs 10.10 or newer required 10.10 ko sama da haka ake buƙata
Download->MainButtonLabel Download Version {version} Saukar da siga {version}
Download->MainInstaller Main Installer Jigon shigarwa
Download->MainLinkTitle Download LibreOffice {version} for {os} Saukar da LibreOffice{version} na {os}
Download->OS Operating Systems Operating System
Download->OSList LibreOffice {version} is available for the following operating systems/architectures: Akwai LibreOffice {version} na operating system iri iri:
Download->PickLanguage Please select your language Zaɓi yaren ka
Download->PlatformChange Selected: LibreOffice {version} for {os} - <a href='{curr_page}#change'>change?</a> Zaɓin ka: LibreOffice {version} na {os} - <a href='{curr_page}#change'>canzawa?</a>
Download->SDKandSource SDK and Sourcecode SDK da Sourcecode
Download->SDKDownload Download the SDK Zazzage SDK
Download->SourceDownload Download the Sourcecode Zazzage Sourcecode
Download->TorrentLinkText Torrent Torrent
Download->TorrentLinkTitle Download using BitTorrent Zazzagewa ta amfani da BitTorrent
Download->VersionListReleased LibreOffice is available in the following <strong>released</strong> versions: LibreOffice yana samuwa a cikin wadannan<strong> waɗanda aka saki </strong>irin sigogin:
Download->VersionListTesting LibreOffice is available in the following <strong>prerelease</strong> versions: LibreOffice na samuwa ta<strong>sigogin gwaji </strong> ga:
Download->Versions Available Versions Sigogin da ke akwai
Download->Win64reqs Windows 7 or newer required Na buƙatar Windows 7 ko na ƙarshen da suka biyo bayan sa
DownloadRefresh->ChooseOS Choose your operating system: Zaɓi Farfajiyar manhaja ka
DownloadRefresh->ChangeLanguageLinkText need another language? Shin kana bukatar wani yare daban?
DownloadRefresh->DownloadLinkText DOWNLOAD Saukarwa
DownloadRefresh->GpgText <a href={url}>Key management software</a> for the new OpenPGP feature (external site)
DownloadRefresh->TorrentLinkText Torrent Na torrent
Key English Hausa Actions
Download->Helppack LibreOffice Built in help in <strong>{language}</strong> Agajin asali na LibreOffice na<strong>{language}</strong>
Download->HelppackButtonLabel Help for offline use Agajin amfani in babu intanet
Download->HelppackFallback LibreOffice Built in help <strong>English fallback</strong> Agajin asali na LibreOffice na<strong>ingilishi fallback</strong>
Download->HelppackLinkTitle Download helpcontent for offline use ɗaukar bayanan agaji don amfani da su in babu intanet.
Download->InfoLinkTitle Checksums and additional info Checksums da ƙarin bayanai
Download->InfoText Info Bayanai
Download->Langpack Get LibreOffice interface translated in <strong>{language}</strong> Samu fassarar LibreOffice a yaren <strong> {harshe} </strong>
Download->LangpackButtonLabel Translated User Interface Fuskar kwamfuta da aka fassara
Download->LangpackLinkTitle Download the Languagepack Daukar maƙunshin yaruka ta hanyar intanet
Download->Mac64reqs 10.10 or newer required 10.10 ko sama da haka ake buƙata
Download->MainButtonLabel Download Version {version} Saukar da siga {version}
Download->MainInstaller Main Installer Jigon shigarwa
Download->MainLinkTitle Download LibreOffice {version} for {os} Saukar da LibreOffice{version} na {os}
Download->OS Operating Systems Operating System
Download->OSList LibreOffice {version} is available for the following operating systems/architectures: Akwai LibreOffice {version} na operating system iri iri:
Download->PickLanguage Please select your language Zaɓi yaren ka
Download->PlatformChange Selected: LibreOffice {version} for {os} - <a href='{curr_page}#change'>change?</a> Zaɓin ka: LibreOffice {version} na {os} - <a href='{curr_page}#change'>canzawa?</a>
DownloadRefresh->ChangeLanguageLinkText need another language? Shin kana bukatar wani yare daban?
DownloadRefresh->ChooseOS Choose your operating system: Zaɓi Farfajiyar manhaja ka
DownloadRefresh->DownloadLinkText DOWNLOAD Saukarwa
DownloadRefresh->FreshText If you're a technology enthusiast, early adopter or power user, this version is for you! Kai mai matuƙar son fasaha ne, ko Sabon ɗan koyo, ko gwani ne kai, wannan sigar ta ka ce!
DownloadRefresh->GpgText <a href={url}>Key management software</a> for the new OpenPGP feature (external site)
DownloadRefresh->RelnotesLinkText LibreOffice {version} release notes Tanbihin manhaja na LibreOffice{siga}
DownloadRefresh->StillText This version is slightly older and does not have the latest features, but it has been tested for longer. For business deployments, we <a href="https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/">strongly recommend support from certified partners</a> which also offer long-term support versions of LibreOffice. Wannan sigar ta ɗan kwan biyu kuma ba ta da sababbin abubuwa, amma an daɗe ana gwada ta. Don ƙaddamar da sana'o'i, muna <a href="https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/">matuqar shawarta ku da neman tallafi daga amintattun ma'aikata</a> wanda
ke bayar da tallafin sigogi na LibreOffice na tsawon dogon lokaci.
DownloadRefresh->SupplementaryDownloads Supplementary Downloads: ƙarin kayan saukewa
DownloadRefresh->TorrentLinkText Torrent Na torrent
Download->SDKandSource SDK and Sourcecode SDK da Sourcecode
Download->SDKDownload Download the SDK Zazzage SDK
Download->SourceDownload Download the Sourcecode Zazzage Sourcecode
Download->TorrentLinkText Torrent Torrent

Loading…

User avatar Assao

New translation

website / newdesignHausa

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Hausa
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Download->PickLanguage
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
mysite/lang/ha.yml, string 63