Translation

Concardis->ThankYouMessage
English
Key English Catalan Actions
BitPay->ButtonAltText BitPay, the easy way to pay with Bitcoin and Bitcoin cash. BitPay, la manera fàcil de pagar amb Bitcoin i Bitcoin Cash.
BitPay->CheckoutLocale en_US ca
BitPay->Email Email address (optional) Adreça electrònica (opcional)
BitPay->Header Donate via BitPay (Bitcoin and Bitcoin Cash) Feu un donatiu via el BitPay (Bitcoin i Bitcoin Cash)
BitPay->LabelEmail Email: Adreça electrònica:
BitPay->RefundDisclaimer Due to their nature, donations via Bitcoin and Bitcoin Cash are anonymous, so any kind of refunds or donation confirmation is only possible on the sum we received by our payment provider, and only given you mention your e-mail address. Per la seva natura, els donatius via Bitcoin i Bitcoin Cash són anònims. Per tant, qualsevol mena de reemborsament o confirmació de pagament només és possible amb la quantitat que rebem del nostre proveïdor de serveis de pagament, i només si heu inclòs la vostra adreça electrònica.
BitPay->CoinGate Donate via CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash and others) Feu un donatiu via el CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash i més)
BitPay->CoinGateDesc CoinGate is a payment gateway for blockchain payments, supporting over 40 digital currencies. Simply enter an amount, choose a currency, and your donation will be processed. El CoinGate és una passarel·la per a pagaments en cadena de blocs, compatible amb vora 40 monedes digitals. Simplement introduïu una quantitat, trieu una moneda i es processarà el vostre donatiu.
Concardis->CancelHeader You have cancelled the process Heu cancel·lat el procés
Concardis->CancelMessage Unfortunately, you did cancel the payment. <b>You have not been charged.</b> Please try again, and in case of problems or questions, feel free to contact us at {infoemail} any time. Malauradament, heu cancel·lat el pagament. <b>No s'ha fet cap càrrec.</b> Torneu a provar-ho i, si teniu qualsevol problema o pregunta, no dubteu en escriure'ns a {infoemail}.
Concardis->ProblemHeader There has been a problem… S'ha produït un problema...
Concardis->ProblemMessage Unfortunately, the payment did not succeed. This might either be due to a problem with our payment server, or with your credit card. <b>You have not been charged.</b> Please try again later, and in case of problems, feel free to contact us at {infoemail} any time. Malauradament, el pagament no s'ha realitzat correctament. Això pot ser a causa d'un problema amb el nostre servidor de pagaments, o amb la vostra targeta de crèdit. <b>No se us facturarà cap càrrec.</b> Torneu a provar-ho més tard i, si teniu qualsevol problema, no dubteu en escriure'ns a {infoemail}.
Concardis->Processing We are processing your payment Estem processant el pagament
Concardis->ThankYouHeader Thank you very much for your donation! Gràcies pel vostre donatiu!
Concardis->ThankYouMessage The Document Foundation would like to thank you for your kind and generous donation. We have received your payment! Enjoy LibreOffice, and thank you very much for your support! The Document Foundation us vol agraïr la vostra generosa contribució. Hem rebut el vostre pagament! Gaudiu del LibreOffice i moltes gràcies pel vostre suport!
Concardis->ThanksButHeader Thank you very much for your donation! Moltes gràcies pel vostre donatiu!
Concardis->ThanksButMessage1 The Document Foundation would like to thank you for your kind and generous donation. We have received your payment! Enjoy LibreOffice, and thank you very much for your support! The Document Foundation us vol agraïr la vostra generosa contribució. Hem rebut el vostre pagament! Gaudiu del LibreOffice i moltes gràcies pel vostre suport!
Concardis->ThanksButMessage2 Please note that the donation could not yet be confirmed. Please check in your records whether the donation did work. Tingueu en compte que el donatiu encara no s'ha confirmat. Comproveu als vostres registres que el donatiu s'hagi realitzat correctament.
DonatePage->BUTTON_CARD Donate via Credit Card Donatius amb targeta de crèdit
DonatePage->BUTTON_PAYPAL Donate via PayPal Donatius amb PayPal
DonatePage->CHOICE_DEFAULT Select one of the default values Seleccioneu un dels valors predeterminats
DonatePage->CUSTOM_AMOUNT_VALUE 25 25
DonatePage->CUSTOM_CHOICE Or enter a custom amount and currency<br/>(only those marked with * are also available via PayPal) O introduïu una quantitat personalitzada i una moneda<br/>(només les marcades amb * estan disponibles via PayPal)
DonatePage->ContinueLabel Continue Continua
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR05 5 5
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR10 10 10
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR20 20 20
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR50 50 50
DonatePage->DEFAULT_CURRENCY USD EUR
DonatePage->LeadText LibreOffice is Free Software and is made available free of charge. <br/>Your donation, which is purely optional, supports our worldwide community.<br/>If you like the software, please consider a donation. El LibreOffice és programari lliure i és disponible gratuïtament.<br/>El vostre donatiu, que és completament opcional, ajuda la nostra comunitat internacional.<br/>Si us agrada el nostre programari, considereu fer un donatiu.
Key English Catalan Actions
BitPay->CoinGate Donate via CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash and others) Feu un donatiu via el CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash i més)
BitPay->CoinGateDesc CoinGate is a payment gateway for blockchain payments, supporting over 40 digital currencies. Simply enter an amount, choose a currency, and your donation will be processed. El CoinGate és una passarel·la per a pagaments en cadena de blocs, compatible amb vora 40 monedes digitals. Simplement introduïu una quantitat, trieu una moneda i es processarà el vostre donatiu.
BitPay->Email Email address (optional) Adreça electrònica (opcional)
BitPay->Header Donate via BitPay (Bitcoin and Bitcoin Cash) Feu un donatiu via el BitPay (Bitcoin i Bitcoin Cash)
BitPay->LabelEmail Email: Adreça electrònica:
BitPay->RefundDisclaimer Due to their nature, donations via Bitcoin and Bitcoin Cash are anonymous, so any kind of refunds or donation confirmation is only possible on the sum we received by our payment provider, and only given you mention your e-mail address. Per la seva natura, els donatius via Bitcoin i Bitcoin Cash són anònims. Per tant, qualsevol mena de reemborsament o confirmació de pagament només és possible amb la quantitat que rebem del nostre proveïdor de serveis de pagament, i només si heu inclòs la vostra adreça electrònica.
Concardis->CancelHeader You have cancelled the process Heu cancel·lat el procés
Concardis->CancelMessage Unfortunately, you did cancel the payment. <b>You have not been charged.</b> Please try again, and in case of problems or questions, feel free to contact us at {infoemail} any time. Malauradament, heu cancel·lat el pagament. <b>No s'ha fet cap càrrec.</b> Torneu a provar-ho i, si teniu qualsevol problema o pregunta, no dubteu en escriure'ns a {infoemail}.
Concardis->ProblemHeader There has been a problem… S'ha produït un problema...
Concardis->ProblemMessage Unfortunately, the payment did not succeed. This might either be due to a problem with our payment server, or with your credit card. <b>You have not been charged.</b> Please try again later, and in case of problems, feel free to contact us at {infoemail} any time. Malauradament, el pagament no s'ha realitzat correctament. Això pot ser a causa d'un problema amb el nostre servidor de pagaments, o amb la vostra targeta de crèdit. <b>No se us facturarà cap càrrec.</b> Torneu a provar-ho més tard i, si teniu qualsevol problema, no dubteu en escriure'ns a {infoemail}.
Concardis->Processing We are processing your payment Estem processant el pagament
Concardis->ThanksButHeader Thank you very much for your donation! Moltes gràcies pel vostre donatiu!
Concardis->ThanksButMessage1 The Document Foundation would like to thank you for your kind and generous donation. We have received your payment! Enjoy LibreOffice, and thank you very much for your support! The Document Foundation us vol agraïr la vostra generosa contribució. Hem rebut el vostre pagament! Gaudiu del LibreOffice i moltes gràcies pel vostre suport!
Concardis->ThanksButMessage2 Please note that the donation could not yet be confirmed. Please check in your records whether the donation did work. Tingueu en compte que el donatiu encara no s'ha confirmat. Comproveu als vostres registres que el donatiu s'hagi realitzat correctament.
Concardis->ThankYouHeader Thank you very much for your donation! Gràcies pel vostre donatiu!
Concardis->ThankYouMessage The Document Foundation would like to thank you for your kind and generous donation. We have received your payment! Enjoy LibreOffice, and thank you very much for your support! The Document Foundation us vol agraïr la vostra generosa contribució. Hem rebut el vostre pagament! Gaudiu del LibreOffice i moltes gràcies pel vostre suport!
DonatePage->Bank You can transfer a donation to our bank account Podeu transferir un donatiu al nostre compte bancari
DonatePage->BankDetails <strong>Owner</strong>: {owner}<br/><strong>Purpose</strong>: Donation<br/><strong>Account</strong>: {accountNumber}<br/><strong>Bank Code</strong>: {bankCode}<br/><strong>IBAN</strong>: {IBAN}, BIC: {BIC}<br/><strong>Address of recipient</strong>: {tdfAddress}<br/><strong>Address of bank</strong>: {bankAddress} <strong>Titular</strong>: {owner}<br/><strong>Concepte</strong>: Donatiu<br/><strong>Compte</strong>: {accountNumber}<br/><strong>Codi bancari</strong>: {bankCode}<br/><strong>IBAN</strong>: {IBAN}, BIC: {BIC}<br/><strong>Adreça del destinatari</strong>: {tdfAddress}<br/><strong>Adreça de l'entitat bancària</strong>: {bankAddress}
DonatePage->BUTTON_CARD Donate via Credit Card Donatius amb targeta de crèdit
DonatePage->BUTTON_PAYPAL Donate via PayPal Donatius amb PayPal
DonatePage->CHOICE_DEFAULT Select one of the default values Seleccioneu un dels valors predeterminats
DonatePage->ContinueLabel Continue Continua
DonatePage->CUSTOM_AMOUNT_VALUE 25 25
DonatePage->CUSTOM_CHOICE Or enter a custom amount and currency<br/>(only those marked with * are also available via PayPal) O introduïu una quantitat personalitzada i una moneda<br/>(només les marcades amb * estan disponibles via PayPal)
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR05 5 5
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR10 10 10
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR20 20 20
DonatePage->DEFAULT_AMOUNT_EUR50 50 50
DonatePage->DEFAULT_CURRENCY USD EUR
DonatePage->DonateTimeHeader or you may also want to donate your time o potser voleu donar el vostre temps
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated website/newdesign
The following string has different context, but the same source.
Translated website/newdesign

Loading…

User avatar Fito

Suggestion accepted

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar None

Suggestion added

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar None

Suggestion added

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Concardis->ThankYouMessage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
mysite/lang/ca.yml, string 15