Translation

LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALS
English

Plural formula: n != 1

Key English Catalan Actions
ExtensionPage.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionAddFilterTags Add tag filters: Afegeix filtres d'etiqueta:
ExtensionPage_show.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionShowFeedback Feedback Comentaris
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormDescription Provide a description of the Extension Forniu una descripció per a l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormHomepageURL URL of the Extensions Homepage URL del lloc web de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormMaintainer Maintainer Mantenidor
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormMantainerUnclaimed unclaimed no determinat
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormProjectLogo Optional project logo Logotip opcional per al projecte
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormReleases Releases/Downloads for this Extension Versions i baixades per a aquesta extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormReleasesPreSaveNote you can add Releases after saving the entry podeu afegir-hi versions després de desar l'entrada
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormRepositoryURL URL to the repository's source URL al repositori del codi font
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormScreenshots Upload up to ten images Pugeu fins a deu imatges
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormShortSummary Provide a short summary of the Extension Forniu un breu resum de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormTags Matching Tags Etiquetes coincidents
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormTitle The Title for the extension El títol de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALNAME Extensions Extensions
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALS An Extension 1 extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->SINGULARNAME Extension Extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdmin->MENUTITLE Extensions Admin Area Zona d'administració de les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionMaintainer Extensions maintainers category Categoria de mantenidors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionModeratorY Extensions moderators category Categoria de moderadors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->MENUTITLE Manage your extensions Gestió de les vostres extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainer User can create Extensions L'usuari pot crear extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainerInfo Users who are allowed to create extensions Usuaris autoritzats a crear extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModerator User can publish/moderate extensions L'usuari pot publicar i moderar les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModeratorInfo Users who publish/modify extensions Els usuaris que publiquen o modifiquen les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALNAME Extension Licenses Llicències de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALS An Extension License 1 llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->SINGULARNAME Extension License Llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->PLURALNAME Extension Pages Pàgines de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->PLURALS An Extension Page 1 pàgina de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->SINGULARNAME Extension Page Pàgina de l'extensió
Key English Catalan Actions
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormScreenshots Upload up to ten images Pugeu fins a deu imatges
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormShortSummary Provide a short summary of the Extension Forniu un breu resum de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormTags Matching Tags Etiquetes coincidents
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormTitle The Title for the extension El títol de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALNAME Extension Licenses Llicències de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALS An Extension License 1 llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->SINGULARNAME Extension License Llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->Extension404Error The extension you requested does not exist - please check the URL L'extensió que heu sol·licitat no existeix. Reviseu-ne l'URL.
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormAction Search Cerca
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormQuerystring What are you looking for? Què esteu cercant?
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormTags pick some Tags. trieu etiquetes.
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->PLURALNAME Extension Pages Pàgines de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->PLURALS An Extension Page 1 pàgina de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->SINGULARNAME Extension Page Pàgina de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALNAME Extensions Extensions
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALS An Extension 1 extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormLicense License of the extension Llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormLicenseUnselected (Select one) (Seleccioneu-ne una)
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormMinimumVersion Minimum version the Extension is compatible with La versió mínima amb la qual l'extensió és compatible
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormMinimumVersionUnselected (Select one) (Seleccioneu-ne una)
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormPlatformSelection Platform compatibility Compatibilitat amb plataformes
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormReleaseNotes Release Notes/Version History/Description of the release Notes de la versió/Historial de versions/Descripció de la versió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormTitle Version/Title of the release Versió/Títol de la versió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormUpload Upload an extension Puja una extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->PLURALNAME Extension Releases Versions de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->PLURALS An Extension Release Un versió de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->SINGULARNAME Extension Release Versió de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->SINGULARNAME Extension Extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionTag->PLURALNAME Extension Tags Etiquetes de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionTag->PLURALS An Extension Tag Una etiqueta de l'extensió

Loading…

User avatar Fito

New translation

website / extensionsCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALS
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
extensions/ca.yml, string 17