Translation

STR_FAILED
English KhjFD
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_SVT_ACC_EMPTY_FIELD Empty Field Tomt felt
STR_SVT_CALENDAR_DAY Day Dag
STR_SVT_CALENDAR_WEEK Week Veke
STR_SVT_CALENDAR_TODAY Today I dag
STR_WIZDLG_ROADMAP_TITLE Steps Steg
STR_WIZDLG_FINISH ~Finish ~Ferdig
STR_WIZDLG_NEXT ~Next > ~Neste >
STR_WIZDLG_PREVIOUS < Bac~k < ~Tilbake
STR_SEPARATOR Separator Skiljeteikn
STR_FILEEXT_NONDEFAULT_ASK_TITLE Default file formats not registered Standardfilformata er ikkje registrert
STR_FILEEXT_NONDEFAULT_ASK_MSG The following file formats are not registered to be opened by default in %PRODUCTNAME:
$1
Select OK if you want to change default file format registrations.
Desse filformata er ikkje registrerte for å verta opna som standard i %PRODUCTNAME:
$1
Vel OK viss du vil endra registreringane for standardfilformat.
KEY_VERSION_CHECK Warning: Not all of the imported EPS graphics could be saved at level1
as some are at a higher level!
Åtvaring: Nokre av dei importerte EPS-bileta kan ikkje lagrast på nivå1
ettersom nokre er på eit høgare nivå.
STR_GBU Graphics Backend used: %1 Brukt Grafikk-Backend: %1
STR_PASSED Passed Tests: %1 Godkjende testar: %1
STR_QUIRKY Quirky Tests: %1 Spesielle testar: %1
STR_FAILED Failed Tests: %1 Mislukka testar: %1
STR_SKIPPED Skipped Tests: %1 Utelatne testar: %1
SV_FUNIT_STRINGS mm mm
SV_FUNIT_STRINGS cm cm
SV_FUNIT_STRINGS m m
SV_FUNIT_STRINGS km km
SV_FUNIT_STRINGS twips twip
SV_FUNIT_STRINGS twip twip
SV_FUNIT_STRINGS pt pt
SV_FUNIT_STRINGS pc pc
SV_FUNIT_STRINGS "
SV_FUNIT_STRINGS " "
SV_FUNIT_STRINGS in tommar
SV_FUNIT_STRINGS inch tomme
SV_FUNIT_STRINGS '
SV_FUNIT_STRINGS ' '

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / vcl/messagesNorwegian Nynorsk

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_FAILED
Source string description
KhjFD
Source string location
vcl/inc/strings.hrc:123
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
nn/vcl/messages.po, string 180