Translation

SV_PRINT_QUERYFAXNUMBER_TXT
English 8BSG2
Context English Norwegian Nynorsk Actions
SV_BUTTONTEXT_IGNORE ~Ignore ~Ignorer
SV_BUTTONTEXT_ABORT ~Abort ~Avbryt
SV_BUTTONTEXT_LESS ~Less M~indre
SV_BUTTONTEXT_SAVE ~Save La~gra
SV_BUTTONTEXT_OPEN ~Open ~Opna
SV_BUTTONTEXT_SCREENSHOT ~Screenshot ~Skjermbilete
SV_STDTEXT_SERVICENOTAVAILABLE The component (%s) could not be loaded.
Please start setup with the repair option.
Klarte ikkje lasta inn komponenten (%s).
Du må starta oppsettsprogrammet for å reparera installasjonen.
SV_STDTEXT_ABOUT About %PRODUCTNAME Om %PRODUCTNAME
SV_STDTEXT_PREFERENCES Preferences... Innstillingar …
SV_STDTEXT_ALLFILETYPES Any type Same kva type
SV_ACCESSERROR_NO_FONTS No fonts could be found on the system. Fann ingen skrifttypar på systemet.
SV_PRINT_NOPAGES No pages Ingen sider
SV_PRINT_NOPREVIEW Preview is disabled Førehandsvisinga er slått av
SV_PRINT_TOFILE_TXT Print to File... Skriv til fil …
SV_PRINT_DEFPRT_TXT Default printer Standardskrivar
SV_PRINT_QUERYFAXNUMBER_TXT Please enter the fax number Skriv inn faksnummeret
SV_PRINT_CUSTOM_TXT Custom Tilpassa
SV_EDIT_WARNING_STR The inserted text exceeded the maximum length of this text field. The text was truncated. Den innsette teksten var lengre enn kva tekstfeltet tillèt. Teksten vart korta ned.
SV_APP_CPUTHREADS CPU threads: CPU-trådar:
SV_APP_OSVERSION OS: OS:
SV_APP_UIRENDER UI render: UI-utformar:
SV_APP_SKIA_VULKAN Skia/Vulkan Skia/Vulkan
SV_APP_SKIA_METAL Skia/Metal Skia/Metal
SV_APP_SKIA_RASTER Skia/Raster Skia/Raster
SV_APP_DEFAULT default standard
SV_MSGBOX_INFO Information Informasjon
SV_MSGBOX_WARNING Warning Åtvaring
SV_MSGBOX_ERROR Error Feil
SV_MSGBOX_QUERY Confirmation Stadfesting
STR_TEXTUNDO_DELPARA delete line slett linje
STR_TEXTUNDO_CONNECTPARAS delete multiple lines slett fleire linjer

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
SV_PRINT_QUERYFAXNUMBER_TXT
Source string description
8BSG2
Source string location
vcl/inc/strings.hrc:76
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/vcl/messages.po, string 145