Translation

STR_NO_ALT
English v3oJv
Context English Ukrainian Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Немає альтернативного тексту для графічного об'єкта '%OBJECT_NAME%'
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Таблиця '%OBJECT_NAME%' містить об'єднані або розділені комірки
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Підробна нумерація '%NUMBERING%'
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Текст гіперпосилання збігається з адресою '%LINK%'
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Низький контраст тексту.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Блимання тексту.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Пропустити виноски.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Пропустити кінцеві виноски.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Заголовки не впорядковані.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Форматування тексту надає додаткове значення.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Форма введення не є інтерактивною.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Уникайте плавучого тексту.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. У таблиць повинні бути заголовки.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Тримайте рівні заголовків у порядку. Рівень заголовку %LEVEL_CURRENT% не може йти після %LEVEL_PREV%.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Уникайте об'єктів з текстовими ефектами у своїх документах. Переконайтесь, що Ви використовуєте їх для наочності або витівок.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Не встановлена типова мова документу

Loading…

User avatar lumino

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesUkrainian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_NO_ALT
Source string description
v3oJv
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
uk/sw/messages.po, string 1