Translation

STR_NON_INTERACTIVE_FORMS
English MXVBm
Context English Swedish Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Ingen alternativ text för grafiken '%OBJECT_NAME%'
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Tabellen '%OBJECT_NAME%' innehåller sammanslagningar eller delningar
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Falsk numrering '%NUMBERING%'
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Hyperlänkstexten är densamma som länkadressen '%LINK%'
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Textkontrasten är för låg.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Blinkande text.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Undvik fotnoter.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Undvik slutnoter.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Rubriker är inte i ordning.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Textformateringen ger ytterligare betydelse.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Inmatningsformuläret är inte interaktivt.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Undvik flytande text.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Tabeller får inte innehålla rubriker.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Håll rubriknivåerna ordnade. Rubriknivå %LEVEL_CURRENT% får inte komma efter %LEVEL_PREV%.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Undvik fontwork-objekt i dina dokument. Se till att du använder de för exempel eller annan meningslös text.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Dokuments standardspråk är inte inställt
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set Mall '%STYLE_NAME%' har inte angett något språk
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set Dokumentets titel är inte inställd
stock _Add _Lägg till
stock _Apply _Tillämpa
stock _Cancel _Avbryt
stock _Close _Stäng
stock _Delete _Ta bort
stock _Edit _Redigera
stock _Help _Hjälp
stock _New _Nytt

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesSwedish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS
Source string description
MXVBm
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 11