Translation

stock
English MRCkv
Context English Swedish Actions
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Undvik fotnoter.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Undvik slutnoter.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Rubriker är inte i ordning.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Textformateringen ger ytterligare betydelse.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Inmatningsformuläret är inte interaktivt.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Undvik flytande text.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Tabeller får inte innehålla rubriker.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Håll rubriknivåerna ordnade. Rubriknivå %LEVEL_CURRENT% får inte komma efter %LEVEL_PREV%.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Undvik fontwork-objekt i dina dokument. Se till att du använder de för exempel eller annan meningslös text.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Dokuments standardspråk är inte inställt
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set Mall '%STYLE_NAME%' har inte angett något språk
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set Dokumentets titel är inte inställd
stock _Add _Lägg till
stock _Apply _Tillämpa
stock _Cancel _Avbryt
stock _Close _Stäng
stock _Delete _Ta bort
stock _Edit _Redigera
stock _Help _Hjälp
stock _New _Nytt
stock _No _Nej
stock _OK _Ok
stock _Remove _Ta bort
stock _Reset _Återställ
stock _Yes _Ja
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY All Styles Alla formatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Hidden Styles Dolda formatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Applied Styles Använda formatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Custom Styles Egna format
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Automatic Automatisk
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Text Styles Textformatmallar

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/oox/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/xmlsecurity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/accessibility/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/writerperfect/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/uui/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/connectivity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/starmath/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/scaddins/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/forms/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesSwedish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
_Close _Stäng LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
MRCkv
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 22