Translation

stock
English YspCj
Context English Swedish Actions
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Rubriker är inte i ordning.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Textformateringen ger ytterligare betydelse.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Inmatningsformuläret är inte interaktivt.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Undvik flytande text.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Tabeller får inte innehålla rubriker.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Håll rubriknivåerna ordnade. Rubriknivå %LEVEL_CURRENT% får inte komma efter %LEVEL_PREV%.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Undvik fontwork-objekt i dina dokument. Se till att du använder de för exempel eller annan meningslös text.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Dokuments standardspråk är inte inställt
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set Mall '%STYLE_NAME%' har inte angett något språk
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set Dokumentets titel är inte inställd
stock _Add _Lägg till
stock _Apply _Tillämpa
stock _Cancel _Avbryt
stock _Close _Stäng
stock _Delete _Ta bort
stock _Edit _Redigera
stock _Help _Hjälp
stock _New _Nytt
stock _No _Nej
stock _OK _Ok
stock _Remove _Ta bort
stock _Reset _Återställ
stock _Yes _Ja
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY All Styles Alla formatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Hidden Styles Dolda formatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Applied Styles Använda formatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Custom Styles Egna format
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Automatic Automatisk
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Text Styles Textformatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Chapter Styles Kapitelformatmallar
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY List Styles Listformatmallar

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/chart2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/forms/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/shell/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sccomp/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/editeng/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/oox/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/avmedia/messages

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesSwedish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
_Edit _Redigera LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
YspCj
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 24