Translation

RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP
English 32PM5
Context English Norwegian Nynorsk Actions
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Back Graphic URL Avsnitt: bakgrunnsgrafikk adresse
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Back Transparent Avsnitt: gjennomsikt bakgrunn
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Bottom Margin Avsnitt: nedre marg
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Bottom Margin Relative Avsnitt: nedre marg relativ
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Chapter Numbering Level Avsnitt: nivå for kapittelnunnerering
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Conditional Style Name Avsnitt: namn på vilkårsstil
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Context Margin Avsnitt: innhaldsmarg
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Expand Single Word Avsnitt: utvid enkeltord
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para First Line Indent Avsnitt: innrykk første linje
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para First Line Indent Relative Avsnitt: relativt innrykk første linje
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Hyphenation Max Hyphens Avsnitt: maksimum bindestrekar i orddeling
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Hyphenation Max Leading Chars Avsnitt: orddeling, maks teikn ved linjestart
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Hyphenation Max Trailing Chars Avsnitt: orddeling, maks teikn ved linjesllutt
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Hyphenation No Caps Avsnitt: orddeling, ikkje skil med store bokstavar
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Hyphenation No Last Word Avsnitt: Orddeling Ingen siste ord
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Hyphenation Min Word Length Avsnitt: Orddeling Minste ordlengd
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Hyphenation Zone Avsnitt: orddelingssone
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Interop Grab Bag Avsnitt: interoperabil samlesekk
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para is Auto First Line Indent Avsnitt: automatisk innrykk første linje
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para is Character Distance Avsnitt: er teiknavstand
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para is Connect Border Avsnitt: er kopla ramme
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para is Forbidden Rules Avsnitt: forbodne reglar
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para is Hanging Punctuation Avsnitt: er hengande teiknsetjing
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para is Hyphenation Avsnitt: er orddeling
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para is Numbering Restart Avsnitt: er omstart av nummering
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Keep Together Avsnitt: hald saman
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Last Line Adjust Avsnitt: tilpass siste linje
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Left Margin Avsnitt: venstre marg
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Left Margin Relative Avsnitt: relativ venstre marg
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Line Number Count Avsnitt: ta ned linjenummerering
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP Para Line Number Start Value Avsnitt: startverdi linjenummerering

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesNorwegian Nynorsk

2 months ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sw/messagesNorwegian Nynorsk

 
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ATTRIBUTE_NAMES_MAP
Source string description
32PM5
Source string location
sw/inc/inspectorproperties.hrc:210
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
nn/sw/messages.po, string 288