Translation

STR_NO_ALT
English v3oJv
Context English Norwegian Nynorsk Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Ingen alternativ tekst for «%OBJECT_NAME%»
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Tabellen «%OBJECT_NAME%» inneheld samanslåing eller deling
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Feil nummerering «%NUMBERING%»
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Hyperlenkjeteksten er den same som lenkjeadressa «%LINK%»
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Tekstkontrasten er for låg.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Blinkande tekst.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Unngå fotnoter.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Unngå sluttnoter.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Overskriftene er ikkje i rekkjefølgje.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Tekstformateringa legg til fleire meiningar.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Eit innskrivingsskjema er ikkje interaktivt
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Unngå flytande tekst
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Tabellar kan ikkje innehalda overskrifter.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Hald orden på overskriftnivåa. Overskriftsnivå % LEVEL_CURRENT% må ikkje koma etter % LEVEL_PREV%
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Unngå fontwork-objekt i dokumenta. Sjå etter at du brukar dei i eksempel eller annan tekst utan meining.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Det er ikkje sett standardspråk for dokumentet

Loading…

User avatar Kolbjoern

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesNorwegian Nynorsk

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_NO_ALT
Source string description
v3oJv
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nn/sw/messages.po, string 1