Translation

STR_NO_ALT
English v3oJv
Context English Dutch Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Geen alt tekst voor graphisch '%OBJECT_NAME%'
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Tabel '%OBJECT_NAME%' bevat samenvoegingen of splitsingen
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Nep nummering '%NUMBERING%'
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Hyperlink tekst is dezelfde als het koppeling adres '%LINK%'
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Contrast van de tekst is te laag.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Knipperende tekst.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Vermijd voetnoten.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Vermijd eindnoten.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Koppen zijn niet in volgorde.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. De tekstopmaak geeft extra betekenis.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Een invoerformulier is niet interactief.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Vermijd zwevende tekst.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Tabellen mogen geen koppen hebben.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Houd de niveaus van de koppen geordend. Kopniveau %LEVEL_CURRENT% mag niet achter %LEVEL_PREV% komen.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Vermijd Fontwork-objecten in uw documenten. Zorg ervoor dat u het gebruikt voor voorbeelden of andere betekenisloze tekst.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set De standaard taal van het document is niet ingesteld

Loading…

User avatar vpanter

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesDutch

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_NO_ALT
Source string description
v3oJv
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nl/sw/messages.po, string 1