The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

STR_HEADING_IN_TABLE
English 77aXx
Context English Kazakh Actions
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_SHORT Hyperlink text is too short. Гиперсілтеме мәтіні тым қысқа.
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Мәтін контрасты тым төмен.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Жыпылықтайтын мәтін.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Нұсқамалардан бас тартыңыз.
STR_AVOID_FAKE_FOOTNOTES Avoid fake footnotes.
STR_AVOID_FAKE_CAPTIONS Avoid fake captions.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Соңдық нұсқамалардан бас тартыңыз.
STR_AVOID_BACKGROUND_IMAGES Avoid background images. Фондық суреттерін қолданбаңыз.
STR_AVOID_NEWLINES_SPACE Avoid newlines to create space. Бос орынды жасау үшін жол тасымалдауларын қолданбаңыз.
STR_AVOID_SPACES_SPACE Avoid spaces to create space. Бос орынды жасау үшін бос орын пернесін қолданбаңыз.
STR_AVOID_TABS_FORMATTING Avoid using tabs for formatting.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Тақырыптамалар реттелмеген.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Мәтін пішімдеуі қосымша мағынаны білдіреді.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Енгізу формасы интерактивті емес.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Қалқымалы мәтінге жол бермеу.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Кестелерде тақырыптамалар болмауы тиіс.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Тақырыптамалар деңгейлерінің ретін сақтау. %LEVEL_CURRENT% тақырыптама деңгейі %LEVEL_PREV% деңгейінен кейін тұрмауы тиіс.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Құжаттарыңызда мәтіндік эффекттерді қолданбауға тырысыңыз. Оларды тек мысал немесе басқа маңызы аздау мәтін үшін қолданатыныңызға көз жеткізіңіз.
STR_TABLE_FORMATTING Avoid using empty table cells for formatting.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Құжаттың негізгі тілі орнатылмаған
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set '%STYLE_NAME%' стилінің тілі орнатылмаған
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set Құжат атауы орнатылмаған
stock _Add Қ_осу
stock _Apply Іске _асыру
stock _Cancel Ба_с тарту
stock _Close _Жабу
stock _Delete Ө_шіру
stock _Edit _Түзету
stock _Help _Көмек
stock _New Ж_аңа
stock _No _Жоқ

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_HEADING_IN_TABLE
Source string description
77aXx
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
kk/sw/messages.po, string 20