Translation

STR_NO_ALT
English v3oJv
Context English Kazakh Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' '%OBJECT_NAME%' графикалық объекті үшін балама мәтін жоқ
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits "%OBJECT_NAME%" кестесінде біріктірілген немесе бөлінген ұяшықтар бар
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' '%NUMBERING%' жалған нөмірленуі
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Гиперсілтеме мәтіні '%LINK%' адресімен бірдей
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Мәтін контрасты тым төмен.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Жыпылықтайтын мәтін.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Нұсқамалардан бас тартыңыз.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Соңдық нұсқамалардан бас тартыңыз.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Тақырыптамалар реттелмеген.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Мәтін пішімдеуі қосымша мағынаны білдіреді.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Енгізу формасы интерактивті емес.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Қалқымалы мәтінге жол бермеу.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Кестелерде тақырыптамалар болмауы тиіс.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Тақырыптамалар деңгейлерінің ретін сақтау. %LEVEL_CURRENT% тақырыптама деңгейі %LEVEL_PREV% деңгейінен кейін тұрмауы тиіс.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Құжаттарыңызда мәтіндік эффекттерді қолданбауға тырысыңыз. Оларды тек мысал немесе басқа маңызы аздау мәтін үшін қолданатыныңызға көз жеткізіңіз.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Құжаттың негізгі тілі орнатылмаған

Loading…

User avatar sotrud_nik

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesKazakh

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_NO_ALT
Source string description
v3oJv
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
kk/sw/messages.po, string 1