Translation

mastercontextmenu|STR_UPDATE_ALL
English RiguA
Context English Upper Sorbian Actions
mailmergedialog|MailMergeDialog Mail Merge Serijowy list
mailmergedialog|document From this _document Z tutoho do_kumenta
mailmergedialog|template From a _template Z předło_hi
mailmergedialog|label1 Create Wutworić
managechangessidebar|writeredit Edit Comment... Komentar wobdźěłać...
managechangessidebar|writersort Sort By Sortěrować po
managechangessidebar|writeraction Action Akcija
managechangessidebar|writerauthor Author Awtor
managechangessidebar|writerdate Date Datum
managechangessidebar|writerdesc Comment Komentar
managechangessidebar|writerposition Document Position Dokumentowa pozicija
readonlymenu|STR_UPDATE _Update _Aktualizować
mastercontextmenu|STR_UPDATE_SEL Selection Wuběr
mastercontextmenu|STR_UPDATE_INDEX Indexes Indeksy
mastercontextmenu|STR_UPDATE_SEL Links Wotkazy
mastercontextmenu|STR_UPDATE_ALL All Wšě
mastercontextmenu|STR_EDIT_CONTENT Edit Wobdźěłać
mastercontextmenu|STR_EDIT_LINK Edit link Wotkaz wobdźěłać
readonlymenu|STR_EDIT_INSERT Insert Zasadźić
mastercontextmenu|STR_INDEX _Index _Indeks
mastercontextmenu|STR_FILE File Dataja
mastercontextmenu|STR_NEW_FILE New Document Nowy dokument
mastercontextmenu|STR_INSERT_TEXT Text Tekst
mastercontextmenu|STR_DELETE_ENTRY _Delete _Zhašeć
mergeconnectdialog|MergeConnectDialog Data Source Connection Zwisk datoweho žórła
mergeconnectdialog|existing _Use existing _Eksistowace wužiwać
mergeconnectdialog|new _Create new connection Nowy _zwisk wutworić
mergeconnectdialog|label2 Fields are used to personalize form letters. The fields are placeholders for data from a data source, such as a database. The fields in the form letter must be connected to the data source. Pola so wužiwaja, zo bychu serijowe listy personalizowali. Pola su zastupniki za daty z datoweho žórła, na přikład z datoweje banki. Pola w serijowym lisće dyrbja z datowym žórłom zwjazane być.
mergeconnectdialog|label1 Connect Zwjazać
mergetabledialog|MergeTableDialog Merge Tables Tabele zjednoćić
mergetabledialog|prev Join with _previous table Z př_edchadnej tabelu zwjazać
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

User avatar milupo

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesUpper Sorbian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Upper Sorbian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
mastercontextmenu|STR_UPDATE_ALL
Source string description
RiguA
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hsb/sw/messages.po, string 3147