The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

STR_DOCUMENT_TITLE
English FG4Vn
Context English Galician Actions
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Evitar notas finais.
STR_AVOID_BACKGROUND_IMAGES Avoid background images. Evite as imaxes de fondo.
STR_AVOID_NEWLINES_SPACE Avoid newlines to create space. Evite os saltos de liña para crear espazo.
STR_AVOID_SPACES_SPACE Avoid spaces to create space. Evite os espazos para crear espazo.
STR_AVOID_TABS_FORMATTING Avoid using tabs for formatting. Evitar empregar tabulacións para formatar.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Os títulos non están en orde.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. O formato do texto transmite significado adicional.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Un formulario de entrada non é interactivo.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Evitar texto flotante.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. As táboas non deben conter títulos.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Manter os niveis de títulos en orde. O título de nivel %LEVEL_CURRENT% non debe ir despois de %LEVEL_PREV%.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Evite os obxectos de Fontwork nos seus documentos. Comprobe que o emprega para mostras ou texto sen sentido.
STR_TABLE_FORMATTING Avoid using empty table cells for formatting. Evitar empregar celas baleiras pra formatar.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set O idioma predeterminado do documento non está definido.
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set O estilo «%STYLE_NAME%» non ten un idioma definido
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set O título do documento non está definido
stock _Add Eng_adir
stock _Apply _Aplicar
stock _Cancel _Cancelar
stock _Close Pe_char
stock _Delete E_liminar
stock _Edit _Editar
stock _Help A_xuda
stock _New _Novo
stock _No _Non
stock _OK _Aceptar
stock _Remove _Retirar
stock _Reset _Restaurar
stock _Yes _Si
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY All Styles Todos os estilos
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Hidden Styles Estilos agochados

Loading…

User avatar Xosé

Translation changed

LibreOffice UI - master / sw/messagesGalician

2 years ago
User avatar Xosé

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesGalician

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
Document Documento LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_DOCUMENT_TITLE
Source string description
FG4Vn
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
gl/sw/messages.po, string 26