Translation

STR_FONTWORKS
English TBXjj
Context English Finnish Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Ei vaihtoehtoista tekstiä grafiikalle '%OBJECT_NAME%'
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Taulukko '%OBJECT_NAME%' sisältää yhdistämisiä tai jakoja
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Valenumerointi '%NUMBERING%'
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Hyperlinkin teksti on sama kuin linkin osoite '%LINK%'
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Tekstin kontrasti on liian matala.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Vilkkuva teksti.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Vältä alaviitteitä.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Vältä loppuviitteitä.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Otsikot eivät ole järjestyksessä.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Tekstin muotoilu välittää lisämerkityksen.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Syöttölomake ei ole vuorovaikutteinen.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Vältä irrallista tekstiä.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Taulukoiden ei saa sisältää otsikoita.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Pidä otsikkotasot järjestyksessä. Otsikkotason %LEVEL_CURRENT% ei kuulu tulla tason %LEVEL_PREV% jälkeen.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Vältä fonttipajaobjektien käyttöä. Varmista, että käytät fonttipajaa vain merkityksettömiin teksteihin.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Asiakirjan oletuskieltä ei ole asetettu
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set Tyylin '%STYLE_NAME%' kieltä ei ole asetettu
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set
stock _Add Lisää
stock _Apply Käytä
stock _Cancel Peruuta
stock _Close Sulje
stock _Delete Poista
stock _Edit Muokkaa
stock _Help Ohje
stock _New Uusi
stock _No Ei
stock _OK OK
stock _Remove Poista
stock _Reset Palauta

Loading…

User avatar tjhietala

Translation changed

LibreOffice UI - master / sw/messagesFinnish

2 months ago
User avatar tjhietala

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesFinnish

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
Fontwork fonttipaja LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_FONTWORKS
Source string description
TBXjj
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/sw/messages.po, string 15