Translation

extended_tip|comments
English PYSxn
Context English Finnish Actions
tocstylespage|extended_tip|default Resets the formatting of the selected level to the "Default" paragraph style. Palauttaa valitun tason muotoilun "Oletus"-kappaletyyliksi.
tocstylespage|edit _Edit _Muokkaa
tocstylespage|extended_tip|edit Opens the Paragraph Style dialog, where you can modify the selected paragraph style. Avaa Kappaletyyli-valintaikkunan, jossa valittua kappaletyyliä voi muuttaa.
tocstylespage|extended_tip|assign Formats the selected index level with the selected paragraph style. Muotoilee valitun hakemistotason valitulla kappaletyylillä.
tocstylespage|labelGrid Assignment Määritys
viewoptionspage|helplines Helplines _While Moving _Apuviivat siirrettäessä
extended_tip|helplines Displays snap lines around the frames when frames are moved. You can select the Helplines While Moving option to show the exact position of the object using lineal values. Esitetään apuviivat kehyksen ympärillä kehystä siirrettäessä. Valitsemalla Apuviivat siirrettäessä -asetuksen saadaan objektin täsmällinen sijainti näkyville viivaimen arvoina.
viewoptionspage|guideslabel Guides Näytä apuviivat
viewoptionspage|graphics _Images and objects Kuvat ja objektit
extended_tip|graphics Specifies whether to display images and objects on the screen. Määrittää, näytetäänkö kuvat ja objektit ruudulla.
viewoptionspage|tables _Tables Taulukot
extended_tip|tables Displays the tables contained in your document. Näyttää asiakirjaan sisältyvät taulukot.
viewoptionspage|drawings Dra_wings and controls _Piirrokset ja ohjausobjektit
extended_tip|drawings Displays the drawings and controls contained in your document. Näyttää asiakirjan sisältämät piirrokset ja ohjausobjektit.
viewoptionspage|comments _Comments Huomautukset
extended_tip|comments Displays comments. Click a comment to edit the text. Use the context menu in Navigator to locate or delete a comment. Use the comments's context menu to delete this comment or all comments or all comments of this author. Näyttää huomautukset. Tekstiä muokataan napsauttamalla huomautusta. Huomautus etsitään tai poistetaan rakenneselaimen kohdevalikkoa käyttäen. Huomautuksen kohdevalikosta voi poistaa kyseisen huomautuksen, kaikki huomautukset tai saman käyttäjän kaikki huomautukset.
viewoptionspage|resolvedcomments _Resolved comments Ratkaistut huomautukset
viewoptionspage|displaylabel Display Näytä
viewoptionspage|hiddentextfield Hidden te_xt Piilotettu teksti
extended_tip|hiddentextfield Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.
viewoptionspage|hiddenparafield Hidden p_aragraphs Piilotetut kappaleet
extended_tip|hiddenparafield If you have inserted text using the Hidden Paragraph field, specifies whether to display the hidden paragraph.
viewoptionspage|fieldslabel Display Fields Näytä kentät
viewoptionspage|changesinmargin Tracked _deletions in margin
extended_tip|changesinmargin Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.
viewoptionspage|changestooltip _Tooltips on tracked changes Työkaluvihjeet seuratuissa muutoksissa
viewoptionspage|changeslabel Display tracked changes
viewoptionspage|smoothscroll S_mooth scroll _Tasainen vieritys
extended_tip|smoothscroll Activates the smooth page scrolling function. Aktivoi tasaisen sivun vierityksen toiminnon.
viewoptionspage|vruler Verti_cal ruler: Pystyviivain:
extended_tip|vruler Displays the vertical ruler. Select the desired measurement unit from the corresponding list. Näyttää pystyviivaimen. Valitse haluamasi mittayksikkö vastaavasta luettelosta.

Loading…

User avatar tjhietala

Translation changed

LibreOffice UI - master / sw/messagesFinnish

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
click napsauttaa, napsautus LibreOffice UI - master
comment 1. huomautus 2. (ohjelmointi, HTML) kommentti LibreOffice UI - master
Navigator rakenneselain LibreOffice UI - master

String information

Context
extended_tip|comments
Source string description
PYSxn
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/sw/messages.po, string 4901