Translation

stock
English MRCkv
Context English Finnish Actions
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Vältä alaviitteitä.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Vältä loppuviitteitä.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Otsikot eivät ole järjestyksessä.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Tekstin muotoilu välittää lisämerkityksen.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Syöttölomake ei ole vuorovaikutteinen.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Vältä irrallista tekstiä.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Taulukoiden ei saa sisältää otsikoita.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Pidä otsikkotasot järjestyksessä. Otsikkotason %LEVEL_CURRENT% ei kuulu tulla tason %LEVEL_PREV% jälkeen.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Vältä fonttipajaobjektien käyttöä. Varmista, että käytät fonttipajaa vain merkityksettömiin teksteihin.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Asiakirjan oletuskieltä ei ole asetettu
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set Tyylin '%STYLE_NAME%' kieltä ei ole asetettu
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set
stock _Add Lisää
stock _Apply Käytä
stock _Cancel Peruuta
stock _Close Sulje
stock _Delete Poista
stock _Edit Muokkaa
stock _Help Ohje
stock _New Uusi
stock _No Ei
stock _OK OK
stock _Remove Poista
stock _Reset Palauta
stock _Yes Kyllä
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY All Styles Kaikki tyylit
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Hidden Styles Piilotetut tyylit
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Applied Styles Käytetyt tyylit
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Custom Styles Mukautetut tyylit
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Automatic Automaattinen
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Text Styles Tekstityylit

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/vcl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/avmedia/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basic/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/connectivity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/starmath/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/scaddins/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sccomp/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/accessibility/messages

Loading…

User avatar tjhietala

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
stock
Source string description
MRCkv
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/sw/messages.po, string 22