Translation

exchangedatabases|browse
English 8KDES
Context English Finnish Actions
envprinterpage|horicenteru|tooltip_text Horizontal Center Vaaka-asennossa keskellä
envprinterpage|horirightu|tooltip_text Horizontal Right Vaaka-asennossa oikealla
envprinterpage|vertleftu|tooltip_text Vertical Left Pystyasennossa vasemmalla
envprinterpage|vertcenteru|tooltip_text Vertical Center Pystyasennossa keskellä
envprinterpage|vertrightu|tooltip_text Vertical Right Pystyasennossa oikealla
envprinterpage|label1 Envelope Orientation Kirjekuoren asento
envprinterpage|setup Setup... Asetukset...
envprinterpage|extended_tip|setup Opens the Printer Setup dialog where you can define additional printer settings, such as paper format and orientation.
envprinterpage|printername Printer Name Tulostimen nimi
envprinterpage|label2 Current Printer Nykyinen tulostin
envprinterpage|extended_tip|EnvPrinterPage Set the print options for the envelope. Säädä kirjekuoren tulostusasetuksia.
exchangedatabases|ExchangeDatabasesDialog Exchange Databases Vaihda tietokantoja
exchangedatabases|define Define Määritä
exchangedatabases|label5 Databases in Use Käytössä olevat tietokannat
exchangedatabases|label6 _Available Databases Käytettävissä olevat tietokannat
exchangedatabases|browse Browse... Selaa...
exchangedatabases|extended_tip|browse Opens a file open dialog to select a database file (*.odb). The selected file is added to the Available Databases list. Avaa tiedostojen avaamisikkunan tietokantatiedoston (*.odb) valitsemiseksi. Valittu tiedosto lisätään Käytettävissä olevat tietokannat -luetteloon.
exchangedatabases|label7 Use this dialog to replace the databases you access in your document via database fields, with other databases. You can only make one change at a time. Multiple selection is possible in the list on the left.
Use the browse button to select a database file.
Tässä valintaikkunassa voit vaihtaa asiakirjassa tietokantakenttien välityksellä käytettyjä tietokantoja. Voit tehdä vain yhden muutoksen kerrallaan. Vasemmanpuoleisessa luettelossa voi valita useampia kohteita.
Tietokantatiedosto valitaan Selaa-painikkeella.
exchangedatabases|extended_tip|inuselb Lists the databases that are currently in use. Luettelee parhaillaan käytössä olevat tietokannat.
exchangedatabases|extended_tip|availablelb Lists the databases that are registered in Writer.
exchangedatabases|label1 Exchange Databases Vaihda tietokantoja
exchangedatabases|label2 Database applied to document: Asiakirjassa käytetty tietokanta:
exchangedatabases|extended_tip|ExchangeDatabasesDialog Change the data sources for the current document. Vaihda käsiteltävän asiakirjan tietolähteitä.
fielddialog|FieldDialog Fields Kentät
fielddialog|ok _Insert _Lisää
fielddialog|extended_tip|ok Inserts the selected field at the current cursor position in the document. To close the dialog, click the Close button. Lisää valitun kentän kohdistimen kohdalle asiakirjaan. Valintaikkuna suljetaan napsauttamalla Sulje-painiketta.
fielddialog|extended_tip|cancel Closes the dialog. Sulkee valintaikkunan.
fielddialog|document Document Asiakirja
fielddialog|ref Cross-references Ristiviittaukset
fielddialog|functions Functions Toiminnot
fielddialog|docinfo DocInformation Asiakirjatiedot
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Translated LibreOffice UI - master/filter/messages
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Translated LibreOffice UI - master/writerperfect/messages
Translated LibreOffice UI - master/writerperfect/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
exchangedatabases|browse
Source string description
8KDES
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fi/sw/messages.po, string 2341