Translation

stock
English wH3TZ
Context English Finnish Actions
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Hyperlinkin teksti on sama kuin linkin osoite '%LINK%'
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Tekstin kontrasti on liian matala.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Vilkkuva teksti.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Vältä alaviitteitä.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Vältä loppuviitteitä.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Otsikot eivät ole järjestyksessä.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Tekstin muotoilu välittää lisämerkityksen.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Syöttölomake ei ole vuorovaikutteinen.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Vältä irrallista tekstiä.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Taulukoiden ei saa sisältää otsikoita.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Pidä otsikkotasot järjestyksessä. Otsikkotason %LEVEL_CURRENT% ei kuulu tulla tason %LEVEL_PREV% jälkeen.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Vältä fonttipajaobjektien käyttöä. Varmista, että käytät fonttipajaa vain merkityksettömiin teksteihin.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Asiakirjan oletuskieltä ei ole asetettu
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set Tyylin '%STYLE_NAME%' kieltä ei ole asetettu
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set
stock _Add Lisää
stock _Apply Käytä
stock _Cancel Peruuta
stock _Close Sulje
stock _Delete Poista
stock _Edit Muokkaa
stock _Help Ohje
stock _New Uusi
stock _No Ei
stock _OK OK
stock _Remove Poista
stock _Reset Palauta
stock _Yes Kyllä
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY All Styles Kaikki tyylit
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Hidden Styles Piilotetut tyylit
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Applied Styles Käytetyt tyylit

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/connectivity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/xmlsecurity/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/editeng/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/chart2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/desktop/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/fpicker/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/forms/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/formula/messages
Propagated Translated LibreOffice UI - master/shell/messages

Loading…

User avatar tjhietala

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
stock
Source string description
wH3TZ
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/sw/messages.po, string 19