Translation

fielddialog|document
English kViDy
Context English Estonian Actions
exchangedatabases|define Define Vaheta
exchangedatabases|label5 Databases in Use Kasutuselolevad andmebaasid
exchangedatabases|label6 _Available Databases Võimalikud andmebaasid
exchangedatabases|browse Browse... Lehitse...
exchangedatabases|extended_tip|browse Opens a file open dialog to select a database file (*.odb). The selected file is added to the Available Databases list. Avab faili avamise dialoogi andmebaasi faili (*.odb) valimiseks. Valitud fail lisatakse võimalike andmebaaside nimekirja.
exchangedatabases|label7 Use this dialog to replace the databases you access in your document via database fields, with other databases. You can only make one change at a time. Multiple selection is possible in the list on the left.
Use the browse button to select a database file.
Kasuta seda dialoogi väljade kaudu andmetele ligipääsuks kasutatava andmebaasi vahetamiseks. Korraga on võimalik teha vaid üks muudatus. Mitmene valik on võimalik vasakpoolses loendis.
Kasuta andmebaasi faili valimiseks nuppu "Lehitse".
exchangedatabases|extended_tip|inuselb Lists the databases that are currently in use. Kuvab hetkel kasutuselolevad andmebaasid.
exchangedatabases|extended_tip|availablelb Lists the databases that are registered in Writer.
exchangedatabases|label1 Exchange Databases Andmebaasi vahetamine
exchangedatabases|label2 Database applied to document: Rakendatud andmebaas:
exchangedatabases|extended_tip|ExchangeDatabasesDialog Change the data sources for the current document. Aktiivse dokumendi andmeallikate vahetamine.
fielddialog|FieldDialog Fields Väljad
fielddialog|ok _Insert Lisa
fielddialog|extended_tip|ok Inserts the selected field at the current cursor position in the document. To close the dialog, click the Close button. Lisab valitud välja kursori asukohta dokumendis. Dialoogi sulgemiseks klõpsa "Sulge".
fielddialog|extended_tip|cancel Closes the dialog. Sulgeb dialoogi.
fielddialog|document Document Dokument
fielddialog|ref Cross-references Ristviited
fielddialog|functions Functions Funktsioonid
fielddialog|docinfo DocInformation Dokumendi info
fielddialog|variables Variables Muutujad
fielddialog|database Database Andmebaas
fielddialog|extended_tip|FieldDialog Inserts a field at the current cursor position. Lisab välja kursori asukohale.
findentrydialog|find _Find _Otsi
findentrydialog|extended_tip|find Displays the next record that contains the search text. Kuvab järgmise kirje, mis sisaldab otsitavat teksti.
findentrydialog|label1 F_ind Otsi
findentrydialog|extended_tip|entry Enter the search term. Sisesta otsitav termin.
findentrydialog|findin Find _only in Otsi ainult
findentrydialog|extended_tip|findin Restricts the search to one data field. Piirab otsingu ühe andmeväljaga.
findentrydialog|extended_tip|area Select the data field where you want to search for the text.
findentrydialog|extended_tip|FindEntryDialog Searches for a record or recipient in the mail merge address list.
flddbpage|extended_tip|type Lists the available field types. To add a field to your document, click a field type, click a field in the Select list, and then click Insert. Loetleb saadaolevad väljatüübid. Välja lisamiseks dokumenti klõpsa välja tüübil, seejärel valikuloendis oleval väljal ning lõpuks klõpsa "Lisa".
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages Dokumentdis
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages Dokumentdis
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Empty LibreOffice UI - master/LibreOffice UI - master
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
Document LibreOffice UI - master

String information

Context
fielddialog|document
Source string description
kViDy
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
et/sw/messages.po, string 2353