Translation

findentrydialog|label1
English veaSC
Context English Greek Actions
exchangedatabases|label2 Database applied to document: Εφαρμοσμένη βάση δεδομένων στο έγγραφο:
exchangedatabases|extended_tip|ExchangeDatabasesDialog Change the data sources for the current document. Αλλάξτε τις προελεύσεις δεδομένων για το τρέχον έγγραφο.
fielddialog|FieldDialog Fields Πεδία
fielddialog|ok _Insert _Εισαγωγή
fielddialog|extended_tip|ok Inserts the selected field at the current cursor position in the document. To close the dialog, click the Close button. Εισάγει το επιλεγμένο πεδίο στην τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο. Για να κλείσει ο διάλογος, πατήστε στο κουμπί Κλείσιμο.
fielddialog|extended_tip|cancel Closes the dialog. Κλείνει τον διάλογο.
fielddialog|document Document Έγγραφο
fielddialog|ref Cross-references Παραπομπές
fielddialog|functions Functions Συναρτήσεις
fielddialog|docinfo DocInformation Πληροφορίες εγγράφου
fielddialog|variables Variables Μεταβλητές
fielddialog|database Database Βάση δεδομένων
fielddialog|extended_tip|FieldDialog Inserts a field at the current cursor position. Εισάγει ένα πεδίο στην τρέχουσα θέση του δρομέα.
findentrydialog|find _Find Εύ_ρεση
findentrydialog|extended_tip|find Displays the next record that contains the search text. Εμφανίζει την επόμενη εγγραφή που περιέχει το κείμενο αναζήτησης.
findentrydialog|label1 F_ind Εύ_ρεση
findentrydialog|extended_tip|entry Enter the search term. Εισάγετε τον όρο αναζήτησης.
findentrydialog|findin Find _only in Εύρεση _μόνο σε
findentrydialog|extended_tip|findin Restricts the search to one data field. Περιορίζει την αναζήτηση σε ένα πεδίο δεδομένων.
findentrydialog|extended_tip|area Select the data field where you want to search for the text. Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων όπου επιθυμείτε να αναζητήσετε το κείμενο.
findentrydialog|extended_tip|FindEntryDialog Searches for a record or recipient in the mail merge address list. Αναζητεί μία εγγραφή ή έναν παραλήπτη στον κατάλογο διευθύνσεων της συγχώνευσης αλληλογραφίας.
flddbpage|extended_tip|type Lists the available field types. To add a field to your document, click a field type, click a field in the Select list, and then click Insert. Εμφανίζει σε λίστα τους διαθέσιμους τύπους πεδίων. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο έγγραφο σας, κάντε κλικ σε ένα τύπο πεδίου, κάντε κλικ σε ένα πεδίο στον κατάλογο Επιλογή , και μετά κάντε κλικ στο Εισαγωγή.
flddbpage|label1 _Type _Τύπος
flddbpage|label5 _Condition _Συνθήκη
flddbpage|extended_tip|condition For fields linked to a condition, enter the criteria here. Για πεδία συνδεμένα με μια συνθήκη, εισάγετε εδώ τα κριτήρια.
flddbpage|extended_tip|recnumber Enter the number of the record that you want to insert when the condition that you specify is met. Εισάγετε τον αριθμό των εγγραφών που θέλετε να εισάγετε όταν ισχύει η συνθήκη που ορίζετε.
flddbpage|label4 Record number Αριθμός εγγραφής
flddbpage|extended_tip|select Select the database table or the database query that you want the field to refer to. Επιλέξτε τον πίνακα της βάσης δεδομένων ή το ερώτημα στη βάση δεδομένων στο οποίο θέλετε να αναφέρετε το πεδίο.
flddbpage|label2 Database S_election Ε_πιλογή βάσης δεδομένων
flddbpage|browseft Add database file Προσθήκη αρχείου βάσης δεδομένων
flddbpage|browse Browse... Αναζήτηση...

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Greek
No related strings found in the glossary.

String information

Context
findentrydialog|label1
Source string description
veaSC
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
el/sw/messages.po, string 2391