Translation

STR_NO_ALT
English v3oJv
Context English Danish Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Ingen alt tekst til grafik '%OBJECT_NAME%'
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Tabellen '%OBJECT_NAME%' indeholder fletninger eller opsplitninger
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Falsk nummerering '%NUMBERING%'
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Hyperlinkteksten er den samme som linkadressen '%LINK%'
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Tekstkontrasten er for lav.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Blinkende tekst.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Undgå fodnoter.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Undgå slutnoter.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Overskrifter er ikke i orden.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Tekstformateringen formidler yderligere betydning.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. En indtastningsformular er ikke interaktiv.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Undgå svævende tekst.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Tabeller bør ikke indeholde overskrifter.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Hold orden i overskriftsniveauerne. Overskriftsniveauet %LEVEL_CURRENT% må ikke stå efter %LEVEL_PREV%.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Undgå Fontwork-objekter i dine dokumenter. Sørg for at du det til eksempler og andre betydningsløse tekster.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Dokumentets standard er ikke valgt

Loading…

User avatar jfm

Suggestion accepted

LibreOffice UI - master / sw/messagesDanish

a year ago
User avatar jfm

New contributor

LibreOffice UI - master / sw/messagesDanish

New contributor a year ago
User avatar SteenRønnow

Suggestion added

LibreOffice UI - master / sw/messagesDanish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No Nej LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
STR_NO_ALT
Source string description
v3oJv
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
da/sw/messages.po, string 1