Translation

envformatpage|extended_tip|format
English oi8DL
Context English Afrikaans Actions
envformatpage|label1 Addressee Geadresseerde
envformatpage|extended_tip|leftsender Enter the amount of space that you want to leave between the left edge of the envelope and the sender field. Voer die hoeveelheid spasie in tussen die linkerkant van die koevert en die senderveld.
envformatpage|extended_tip|topsender Enter the amount of space that you want to leave between the top edge of the envelope and the sender field. Voer die hoeveelheid spasie in tussen die bokant van die koevert en die senderveld.
envformatpage|label8 from left vanaf linkerkant
envformatpage|label9 from top vanaf bokant
envformatpage|label10 Format Formaat
envformatpage|senderedit Edit Redigeer
envformatpage|extended_tip|senderedit Click and choose the text formatting style for the sender field that you want to edit. Klik op hierdie knoppie en kies die teksstyl vir die afsender-veld wat u wil wysig.
envformatpage|label11 Position Posisie
envformatpage|label2 Sender Afsender
envformatpage|label12 F_ormat F_ormaat
envformatpage|label13 _Width _Wydte
envformatpage|label14 _Height _Hoogte
envformatpage|extended_tip|width Enter the width of the envelope. Voer die breedte van die koevert in.
envformatpage|extended_tip|height Enter the height of the envelope. Voer die hoogte van die koevert in.
envformatpage|extended_tip|format Select the envelope size that you want, or select "User Defined", and then enter the width and the height of the custom size.
envformatpage|preview-atkobject Preview Voorskou
envformatpage|label3 Size Grootte
envformatpage|extended_tip|EnvFormatPage Specifies the layout and the dimension of the envelope. Definieer die uitleg en afmetings van die koevert.
envprinterpage|top _Print from top _Druk van bo af
envprinterpage|extended_tip|top Feeds the envelope with the print side face up in the printer tray. Laai die koevert met die kant wat gedruk moet word na bo.
envprinterpage|bottom Print from _bottom Druk van _onder af
envprinterpage|extended_tip|bottom Feeds the envelope with the print side face down in the printer tray. Die koevert is gelaai met die gesig wat na onder gedruk moet word.
envprinterpage|label3 _Shift right _Skuif regs
envprinterpage|label4 Shift _down Skui_f af
envprinterpage|extended_tip|right Enter the amount to shift the print area to the right. Voer die hoeveelheid in waarmee die drukarea na regs moet skuif.
envprinterpage|extended_tip|down Enter the amount to shift the print area down. Voer die hoeveelheid in waarmee die drukarea afgeskuif moet word.
envprinterpage|horileftl|tooltip_text Horizontal Left Horisontaal links
envprinterpage|horicenterl|tooltip_text Horizontal Center Horisontale in middel
envprinterpage|horirightl|tooltip_text Horizontal Right Horisontaal regs
envprinterpage|vertleftl|tooltip_text Vertical Left Vertikaal links

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sw/messagesAfrikaans

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Afrikaans
defined gedefinieerd LibreOffice UI - master
of van LibreOffice UI - master

String information

Context
envformatpage|extended_tip|format
Source string description
oi8DL
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
af/sw/messages.po, string 2307